Стартира европейски проект на КНСБ за дигиталната трансформация на труда

Днес онлайн официално бе даден стартът на нов двугодишен европейски проект на КНСБ, финансиран от ГД “Заетост” на ЕК – „Социалните партньори – заедно за дигиталната трансформация на света на труда. Нови измерения на социалния диалог, произтичащи от Автономното рамково споразумение за дигитализация“ TransFormWork VS/2021/0014.

Проектът, разработен съвместно от Конфедерацията на независимите синдикати в България и Българска стопанска камара, обединява усилията на синдикални и работодателски организации от седем държави-членки на ЕС (България, Кипър, Естония,Ирландия, Малта, Румъния и Швеция) за изследване на прилагането на приетото рамково споразумение на европейските социални партньори относно дигитализацията (месец юни 2020 г.). В рамките на проекта ще бъде изследвано влиянието на процеса на дигитализация върху социалния диалог  на национално равнище и ще се идентифицират примери на добри практики в партньорските държави като инициативи, действия, колективни договори в контекста на дигиталната трансформация на света на труда. Проектът е подкрепен и от Европейската конфедерация на профсъюзите и Бизнес Юръп (BusinessEurope).

Първата партньорска среща бе открита от президента на КНСБ Пламен Димитров, който говори и от името на ЕКП, подчертавайки важността на темата на проекта в новите условия на предизвикателства и все по-динамични промени в света на труда, които изискват гъвкави и координирани действия от страна на социалните партньори на национално и европейско ниво, като сподели възможностите за синергия с други нови инициативи на Конфедерацията във връзка с дигиталните умения на работната сила и съвместните действия на социалните партньори в България и в ЕС. Към партньорите се обърна и Ребека Смит от BusinessEurope, която представи автономното споразумение и очерта възможните области на интервенция от страните по проекта.

От КНСБ, водеща организация и инициатор на проекта, бе представен екипът за управление на проекта с мениджър Ина Атанасова, и изследователски екип от ИССИ на КНСБ.

Новини и информация ще бъдат налични на уеб страницата на проекта.