Дистанционен курс “Дигитални умения за партньорство” ще се проведе през април

Дистанционен курс “Дигитални умения за партньорство” ще се проведе през април. Той е насочен към представители на БСК, КНСБ и областната и общинската администрация от Бургас, Варна, Велико Търново, Стара Загора и София.

Обучението е разделено на три нива, като всяко е с продължителност 6 учебни часа и се провежда в 1 ден на две части с обедна почивка: 10:00-12:00 и 13:00-15:30 ч. Ще се проведе във вторник и четвъртък на датите 6 и 8 и 27 и 29 април.

Курсът ще се проведе в онлайн форма чрез платформата Zoom. След подаване на заявка за участие, ще бъде изпратен имейл с потвърждение и връзка към платформата.

Обучението се основава на учебните програми в Реформата за насърчаване на знанията и Рамката за основни умения, изготвени от Норвежката дирекция за образование и обучение.  Дигиталните умения включват умения за ефективно и отговорно използване на дигитални инструменти, медии и ресурси, решаване на практически задачи, намиране и обработване информация, проектиране на цифрови продукти и предаване/съобщаване на съдържанието. Дигиталните умения могат да се прилагат в ежедневието на заетите по различни начини – в техния трудов, личен живот, партньорства и образователни дейности.

Нивата описват увеличаващите се способности за използване на дигитални умения като инструмент в различни ситуации.

Ниво 1-2

Наличието на дигитални умения на ниво 1-2 означава да можете да потърсите цифрова информация, когато е необходимо и да използвате дигитални инструменти, както и да сте запознати с елементарни предпазни мерки при използване на Интернет.

Ниво 3

Наличието на дигитални умения на ниво 3 означава да можете да се свързвате активно с цифрова информация и да я използвате в нови среди и ситуации.

Ниво 4

Наличието на дигитални умения на ниво 4 означава да бъдете рефлективен/ отразяващ потребител на сложни дигитални инструменти и услуги.

Умения, които ще придобиете на Ниво 1-2:

Използване на ИКТ системи. На това ниво възрастният трябва да може да:

– Разпознава и използва интерфейсни решения (икони, опционни /радио бутони);

– Следва препоръчаните процедури за сигурно и безопасно използване на оборудването и услугите;

– Следва препоръките за здраве и безопасност при работа;

– Използва прости дигитални инструменти и услуги в съответствие с инструкциите/ указанията Търсене и обмен на цифрова информация На това ниво възрастният трябва да може да:

  • използва източници на информация,
  • извлича подходяща информация от известен цифров източник,
  • получава и обработва информация базирана на ИКТ,
  • изпраща информация до един или повече потребители,
  • проявява критичност към източниците и познава разпоредбите относно авторските права.

Създаване и представяне на цифрова информация На това ниво възрастният трябва да може да:

– Въвежда и редактира информация, необходима за достъп до дигитални услуги;

– Идентифицира и коригира прости грешки;

– Използва текстообработващи инструменти;

– Използва електронни таблици;

– Използва инструменти за презентация Продължителност и дати на провеждане на обучението.

При успешно завършен курс се издава Сертификат.

Заявка за обучението можете да изпратите на: fandonov@citub.net.