Доц. д-р инж. Лиляна Вълчева бе преизбрана за лидер на ВОН-КНСБ

Националният браншов синдикат “Висше образование и наука” (НБС ВОН-КНСБ) избра нов ръководен екип на проведения днес, 30 март, Пети редовен конгрес.

За председател на ВОН-КНСБ с мандат 2021-2026 г. бе избрана доц. д-р инж. Лиляна Вълчева. Тя е носител на Oрден „Св. Св. Кирил и Методий“ I степен за принос в областта на образованието, науката, културата.

Доц. Вълчева е една от 1000 жени, номинирани от Европейския парламент за нобелова награда за мир: Liliana Lozanova Valcheva (Bulgaria) | WikiPeaceWomen – English

Останалите избрани членове на ръководството на ВОН-КНСБ са: заместник-председател проф. Александър Николов, председател на Контролния съвет – проф. Силвия Трифонова.

Новият ръководен и контролен екип на ВОН-КНСБ бе избран от 150 делегати, представляващи синдикалните организации от висшите училища от София и страната, научни институти от БАН, НИМХ и Студентски столове и общежития.

За председател на Конгреса делегатите избраха доц. д-р Бойка Чернева.

Програмата на НБС ВОН за мандата 2021-2026 г. е разработена в съответствие с национални програми и стратегии, общоевропейски тенденции в развитието на висшето образование и наука, както и в контекста на подоходните политиките на КНСБ, МОТ и ЕКП.

ВОН-КНСБ е оптимист и вярва, че Мисията „Образование” е възможна! Затова си поставя амбициозната задача да реши въпроса с качеството във висшето образование през интеграция на системите в отрасъла, бранша и заедно с бизнеса и държавата. Oбразованието ще e национален приоритет тогава, когато политиците повярват, че знанието е сила, а дигитализацията – най-важния инструментариум, който може да насърчи умните хора на България, посочват от ВОН.

Снимка: Сайт на БНР