СТСБ с кампания за подкрепа на обществения транспорт

Съюзът на транспортните синдикати в България (СТСБ) обяви днес старт на кампанията си “Бъдещето е в обществения транспорт”. Тя се организира от Международната транспортна федерация (www.itfglobal.org), на която СТСБ е основен член, съвместно с международната неправителствена организация на градовете C40 (www.c40.org).

СТСБ, представляващ 13 000 работници, обединени в 114 синдиката и синдикални организации от всички видове транспорт – воден, въздушен, пътен, железопътен, туризъм и телекомуникации, активно ще се включи в инициативата на международно ниво, но и ще разгърне собствена дългосрочна кампания под тази егида на национално ниво, поради спецификите на българския градски транспорт и съответните му нужди.

Изпълнителният комитет на КНСБ днес единодушно подкрепи доклада на председателя на синдиката Екатерина Йорданова за кампанията. Целта ѝ е СТСБ да насочи общественото внимание към важността на градския транспорт и нуждата от масирани, сериозни инвестиции в него от страна на държавата и местните власти.

Oбхватът на кампанията касае градския транспорт във всички български градове, както и всички дружества за градски транспорт и ролята им в транспортното обслужване на градовете в страната, включително БДЖ ПП. По повод старта на кампанията, Екатерина Йорданова, председател на СТСБ, каза: “Кризата, породена от пандемията, осветли още по-ярко факта, че градският транспорт се нуждае от огромни инвестиции, за да се възстанови и подобри, като жизненоважна услуга, без която животът в градовете е невъзможен. За да имаме градове без задръствания, с чист въздух и приветлив облик, трябва да обърнем особено голямо внимание върху бъдещето на градския транспорт.“ Тя допълни и че градският транспорт е обществено благо и като такъв се нуждае от постоянни подобрения, модернизация на превозните средства и инфраструктурата, квалификация и преквалификация на заетите, а за целта трябват инвестиции, които непрекъснато да бъдат влагани в усъвършенстването на услугата във всичките ѝ параметри.

Тази услуга не може и не бива да бъде поставяна в риск, независимо от външните обстоятелства, тъй като осигурява нормалното и спокойно ежедневие на гражданите. Според последните данни на НСИ, публикувани преди една година, миграцията към градовете се е увеличила: повече информация за миграцията на населението в градовете може да се види на сайта на НСИ: https://bit.ly/3szNo4L

С оглед на тези факти, ние от СТСБ призоваваме държавата да се включи равностойно като партньор (50 на 50 процента) с местните власти във финансирането на дружествата за градски транспорт и субсидирането на целия градски транспорт, за да бъде той модерен, удобен, екологично чист и привлекателен за гражданите. Така ще бъдат намалени задръстванията и замърсяването на въздуха, съответно ще се увеличи качеството на живот в градски условия. В България градският транспорт не трябва да е зависим от продажбата на билети.

Общественият транспорт е обществено благо – той касае всички нас и затова синдикатите трябва да работят в партньорство с местната власт, държавата, работодателите и гражданите, за да постигнат по-качествен градски живот за хората, развитие на градовете и съхраняване на околната среда чрез усъвършенстване на мобилността и намаляване на емисиите.

Тези цели изискват нарастващи инвестиции, за да съобразим модернизирането на градския транспорт и с изискванията на пакта за Зелената сделка и Стратегията за устойчива мобилност – два нови европейски документа, които чертаят дългосрочното бъдеще на транспорта на Стария континент.

Пандемията осветли като прожектор колко важен е градкият транспорт за всички хора и кои са проблемите, които стоят нерешени. Ако искаме градът да става все по-чист, трябва градският транспорт да се превърне в естествен избор за придвижване на всеки гражданин.

Градският транспорт не спря по време на пандемията – нещо повече, той остана надежден, екологично чист и безопасен в съответствие с новите норми. Сега повече от всякога той има силна нужда от дългосрочна инвестиция и възстановяване, защото по време на кризата компаниите не само загубиха огромна част от приходите си поради отлив на пътници, но и увеличиха разходите си, за да осигурят дезинфекция и социална дистанция в превозните средства.
В СТСБ и ITF от години споделяме разбирането за ползите и нуждата от сериозни инвестиции в градския транспорт, както и това, че неговото управление е добре да бъде в публични ръце – държава или местна власт. Ние всички разчитаме на обществения транспорт и това е инициатива, целяща да обедини транспортните работници от цял свят в исканията им за създаване на екологичен и социално справедлив преход към новите форми на тази услуга, кореспондираща с излизане от кризата, причинена от пандемията. Целта на глобално ниво е да убедим политиците от всички краища на планетата колко са важни трансформационните инвестиции в обществения транспорт и инфраструктура, знаейки, че добре финансираните и демократично контролирани системи са жизненоважни за зеления преход и биха стимулирали устойчиво развитие и създаване на достойни работни места.

Видео за кампанията можете да видите тук