Държавният департамент на САЩ цитира КНСБ в годишния доклад за човешките права

Държавният департамент на САЩ цитира данни и позиции на Конфедерацията на независимите синдикати в България в публикувания преди ден годишен доклад за състоянието на правата на човека по света. В частта, която е посветена на страната ни, департаментът се позовава неколкократно на синдиката в раздела за правата на работниците.

Посочен е проблемът с липсата на наказателна отговорност за работодателите, ако злоупотребяват с правото на сдружаване на работниците и изразените позиции на КНСБ за това.

В доклада се посочва: “Властите не винаги уважават свободата на сдружаване и правото на колективно договаряне. Профсъюзите продължават да съобщават за случаи на възпрепястване от страна на работодателите, тормоз и сплашване на служители, включително преместване, уволнение и понижаване на ръководителите и членовете на синдикатите. Профсъюзите твърдят също, че някои работодатели възпрепятстват преговорите или отказват да ги водят добросъвестно. Законът не защитава ефективно срещу намеса от страна на работодателите в дейностите на синдикатите.”

В раздела за условията на труд са цитирани данни от едно от проучванията за Издръжката на живота на Института за социални и синдикални изследвания. “През юли Конфедерацията на независимите синдикати в България съобщи, че 67 процента от домакинствата са с доход под прага на средствата, необходими за преживяване, и 28,5 процента живеят под прага на бедност”, пише в доклада.

Департаментът обръща внимание и на промените в Кодекса на труда, приети през декември 2020 г., с които се увеличава размерът на годишния разрешен извънреден труд в рамките на Колективен трудов договор от 150 до 300 часа. Посочва се, че КНСБ е разкритикувала предлаганите разпоредби за сумираното изчисляване на работното време и че промените ще позволят злоупотреби. Преди ден конфедерацията отново реагира срещу проблема, като излезе с изрична декларация.

Конфедерацията на независимите синдикати на България заяви, че работодателите все повече „не уважават работното и свободното време на служителите“, пише още в доклада, който обръща внимание и на отражението на ковид кризата върху пазара на труда и сивата икономика. Отбелязано е и че “през септември Конфедерацията на независимите синдикати в България заяви, че очаква делът на сивата икономика да се увеличи в резултат на пандемията”.