Федерацията на синдикатите от земеделието с кампания срещу опасните пестициди

Федерацията на независимите синдикати от земеделието към КНСБ стартира кампания “Мисли зелено – Земята го заслужава!”

Тя насочва фокуса към проблемите, които произтичат от използването на пестициди, хербициди и други химически вещества за растителна защита в селското стопанство. Тези опасни вещества подлагат на сериозен риск работещите в сектора и околната среда.

“Сектор земеделие/селско стопанство е сред най-опасните и рискови икономически дейности по отношение на безопасност и здраве при работа. 68% от работещите в земеделската работа са в риск от канцерогенни заболявания
от работа с или експозиция на опасни химически или биологични агенти – сред тях са пестициди, хербициди, биоциди, пр. Използването на пестициди и хербициди (в т. ч. и глифозатите) повишават добива и намаляват необходимостта от работна ръка в интензивното земеделие. Поради това от години тяхното използване е предмет на остри критики и яростна защита. Истината е, че използването им може да доведе до ракови заболявания”, се казва в позиция на федерацията, публикувана на сайта ѝ. Тя е във връзка с публичната консултация по прегледа на Директивата за устойчиво използване на пестицидите 2009. Решението за ползването им в ЕС ще бъде взето през юни.

“Наша е отговорността да привличаме общественото внимание и да алармираме гражданите за повече бдителност към социалните стандарти, редом с екологичните и да предизвикаме здравословна критичност към секторните политики. Използването на пестициди и хербициди, в чийто състав участва химическото вещество глифозат, са сред най-опасните замърсители на почвата, водата, въздуха и нанасят сериозни поражения на биологичното разнообразие, на живите организми, на произведената продукция и храна, а през всичко това и поразяват хората. Пестицидите имат особено вредено въздействие върху човешкото здраве”, посочват от федерацията и допълват, че глифозатите – активната химическа съставка в пестицидите –  са силно канцерогенни и  причиняват рак, за което днес вече има много доказателства.

Оттам алармират, че широко използваните в сектора пестициди и глифозати нанасят поражения върху здравето на трудещите се в сектора – работници и фермери, но също така и на гражданите като потребители на хранителни продукти.

Глифозатът е особено опасен и за пчелите, които са естествени опрашители и са изключително важни за екологичното разнообразие и биосистемите.

 

“Днес има алтернатива на използването на пестициди – както технически, така и био-базирани, а биоземеделието и други зелени земеделски практики са доказано устойчива алтернатива. Като обществено отговорна организация и активен участник в обществената дискусия по проблеми и политики в сектор земеделие на европейско и на национално ниво Федерацията на независимите синдикати от земеделието има своя аргументирана ПОЗИЦИЯ по важните за обществото въпроси – от трудови и социални права до зелени приоритети, био-базирана икономика и новите предизвикателства на индустрия 4.0.”, посочват от ФНСЗ.

Чрез кампанията „Мисли зелено – Земята го заслужава!“ през следващите месеци до времето на гласуване на Директивата за устойчиво използване на пестицидите в Европейския парламент федерацията:

– Ще информира за взаимната свързаност между екологичните, икономически и социални въпроси по хранителната верига – чиста природа – чиста храна – здраво и проспериращо общество, както и за вредата и пораженията на пестицидите и глифозата върху нас.

Алармира обществото за спешната необходимост от намаляване използването на пестициди, хербициди и други химически вещества в селскостопанския производствен цикъл (в контекста и на Зелената сделка, Стратегията F2F „От фермата до вилицата“ и ОСП2020+).

– Ще настоява за пълна забрана на ГЛИФОЗАТА от 2022 година.

– Ще иска промяна, в това число и законодателна по темата за пестицидите в България.