Федерацията на независимите синдикати от земеделието отбелязва днес 31 г.

Федерацията на независимите синдикати от земеделието днес навършва 31 г. от учредяването си.

„Никой не е по-голям от хляба!“ В тази фраза се съдържа и мъдростта на българина, и истината за труда на земеделския производител. Честит празник на хората, които отстояват неотклонно правата му и се борят за сигурни и безопасни условия за труд, за чиста храна на трапезата ни.

Благодарим Ви, че отговорно и ефективно сте защита на икономическите и социалните интереси на работещите в сектора, че допринасяте за усъвършенстване на социалния диалог. Благодарим Ви, че в условия на ограничения продължихте да изпълнявате професионалните си задължения. За това се иска смелост, отговорност и достойно отношение към работата. Бъдете здрави и все така успешни, скъпи колеги!