ЕКП: Ковид кризата промени социалните системи в ЕС, реформите трябва да продължат

Всяка държава-членка на ЕС е била принудена да предприеме спешни реформи на своите социални системи заради пандемията с Ковид-19. Това показва ново изследване, което подчертава необходимостта от постоянни подобрения на социалните системи, съобщиха от Европейската конфедерация на профсъюзите.

Проучването е на Европейския синдикален институт и е фокусирано върху социалната защита по време на пандемията. То е установило, че 24 от 27 държави-членки са увеличили стойността, продължителността или условията за допустимост на обезщетенията за безработица или подкрепа на доходите. 20 страни от ЕС са променили условията, свързани изплащането на обезщетения заради болест и родителски отпуск, като най-често става въпрос за намаляване на времето, което се чака за получаването им.

Тази внезапна здравна криза подчерта острите пропуски в системите за социална защита, е един от изводите в изследването, посочват от ЕКП.

Данните показват кои държави не са направили реформи в следните социални политики:

– Обезщетения за безработица: Хърватия, Унгария, Малта;
-Подкрепа за доходи: Унгария, Малта, Швеция;
– Обезщетения за болнични: Кипър, Чехия, Гърция, Испания, Хърватия, Ирландия, Полша;
– Родителски отпуск: Дания, Естония, Хърватия, Унгария, Ирландия, Латвия, Холандия.

“Въпреки че реформите, направени по време на кризата, са положителни, те бяха временни мерки, някои от които вече приключиха. Те също така са в полза на онези работници, които вече са имали достъп до системата за социална защита и отново оставят самонаетите и работниците с т.нар. нестандартна заетост в голяма степен без подкрепа”, коментират от ЕКП. В последните две категории попада всеки четвърти от десет работника.

Според конфедерацията инерцията, създадена от извънредните реформи, трябва да доведе до постоянни и по-задълбочени такива, които да осигурят социална закрила на всички работници.

„Европейските системи за социално подпомагане изоставаха от темповете на промени в икономиката в продължение на десетилетия и ковид кризата показа огромните пропуски. Спешните мерки показаха, че е възможна промяна. Правителствата подобриха социалната защита по време на пандемията и сега могат да направят тези промени постоянни и разширени за всички работници, включително самонаетите и тези с нестандартна заетост”, коментира конфедералният секретар на ЕКП Лийна Кар.