Договорени са нови придобивки за работещите в общинското здравеопазване в Благоевград

На 8 април, ден след професионалния празник на здравния работник, в Благоевград беше подписан Колективен трудов договор между общината и синдикалните организации на КНСБ и КТ „Подкрепа” в системата на общинското здравеопазване.

При сключването на договора присъстваха кметът на община Благоевград инж. Румен Томов, заместник-кметът по култура и хуманитарни дейности Пролет Трифонова, Елена Тренкова, главен експерт “Здравеопазване”, Силвия Христова, областен координатор на КНСБ, Елка Тодорова, председател на синдикалната организация в Бюджетно звено “Дневни детски ясли и детски кухни” при ФСЗ-КНСБ, Росица Борисова, председател на СО към КТ “Подкрепа” и Димитър Марчев, председател на КТ “Подкрепа” в града.

Колективният трудов договор влиза в сила от 1 януари 2021 година и освен че запазва постигнати през годините договорености относно отпуските на медицинските специалисти и немедицинския персонал в детските ясли и  здравните кабинети в детските градини и училища на територията на община Благоевград, въвежда и други, по-благоприятни за работещите в БЗ “ДДЯ и ДК”, условия.

Постигнато бе споразумение неучебните дни, по независещи от страните по трудово правоотношение причини, да се считат за платен служебен отпуск.

Договорено бе допълнително месечно трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит в размер на 1% върху основното трудово възнаграждение на работника или служителя за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит, като работодателят зачита изцяло придобития трудов стаж на работниците и служителите.

Договорено бе още работодателят да изплаща по една БРЗ на всички работници и служители в бюджетното звено за деня на детето – 1 юни, при реализирани икономии, както и за 7 април, Великденските, Коледните и Новогодишни празници.