Онлайн курс “Заетост и безработица” започва от 12 април

Дистанционно обучение на тема “Заетост и безработица” започва от 12 април. Курсът е насочен към заети лица и е безплатен за тях.

Всеки участник ще има достъп до курса в рамките на 2 седмици, като в този период платформата ще е достъпна 24 часа в денонощието. Влиза се с индивидуална парола за достъп, издадена от администратор. Единственото условие е да имате достъп до интернет и да ползвате компютър или мобилно устройство.

Провеждането се финансира по проект„Подобряване на адаптивността на заетите лица и укрепване на колективното трудово договаряне, чрез съвместни действия на социалните партньори на национално, секторно и браншово ниво“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Курсът завършва с тест за проверка на знанията и при резултат над 50% се счита за успешно завършен и се издава сертификат.

Заявка можете да подадете на следния линк: http://ktd.dostoentrud.org/

След като попълните данните в картата за участие, ще получите лично потребителско име и парола за достъп до обучителната платформа на КНСБ.

Основни теми, които ще бъдат засегнати:

– Форми на заетост;

– Фактори, от които зависи заетостта;

– Понятия и категории, свързани с икономическата активност;

– Основни форми на безработица;

– Цели и политики на пазара на труда;

– Инструменти за влияние върху заетостта и безработицата.