Обучението по дигитални умения продължава на 20 и 22 април

Представители на КНСБ, на БСК и на областната и общинската администрация от Бургас, Варна, Велико Търново, Стара Загора и София могат да се включат в онлайн обучение “Дигитални умения за партньорство – ниво 4”.

Обучението на всяко от трите нива е с продължителност 6 учебни (4 астрономически) часа, и се провежда в един ден, разделен на две части с обедна почивка от 10 до 12 ч и от 13 до 15:30 часа.

Обучението се провежда във вторник или четвъртък: 20 или 22.04.2021 г.

Този курс се основава на учебните програми в Реформата за насърчаване на знанията и Рамката за основни умения, изготвени от Норвежката дирекция за образование и обучение.

Какво са дигитални умения?

Дигиталните умения включват умения за ефективно и отговорно използване на дигитални инструменти, медии и ресурси, решаване на практически задачи, намиране и обработване информация, проектиране на цифрови продукти и предаване/съобщаване на съдържанието.

Дигиталните умения могат да се прилагат в ежедневието на заетите по различни начини – в техния трудов, личен живот, партньорства и образователни дейности.

Нивата описват увеличаващите се способности за използване на дигитални умения като инструмент в различни ситуации.

Ето останалите дати за различните нива: 

Ниво 1-227 или 29.04.2021 г., 18 или 20.05.2021 г.

Наличието на дигитални умения на ниво 1-2 означава да можете да потърсите цифрова информация, когато е необходимо и да използвате дигитални инструменти, както и да сте запознати с елементарни предпазни мерки при използване на Интернет.

Ниво 35, 7, 25 или 27.05.2021 г.

Наличието на дигитални умения на ниво 3 означава да можете да се свързвате активно с цифрова информация и да я използвате в нови среди и ситуации.

Ниво 420 или 22.04.2021 г., 11 или 13.05.2021 г.

Наличието на дигитални умения на ниво 4 означава да бъдете рефлективен/ отразяващ потребител на сложни дигитални инструменти и услуги.

Умения, които ще придобиете на Ниво 4:

      Използване на ИКТ системи

На това ниво възрастният трябва да може да:

– избира, използва и прилага различни дигитални инструменти, за да изпълнява познати и нови задачи без чужда помощ;

– следва препоръчаните процедури за безопасно и сигурно ползване и ефективно управлява съхранената информация.

      Търсене и обмен на цифрова информация

На това ниво възрастният трябва да може да:

– избира и използва различни източници на информация, свързани със сложни задачи;

– търси, избира и регистрира информация от източници базирани на ИКТ и оценява уместността на съдържанието;

– наясно е с възможното повторно използване на материали, които той/тя е публикувал/а

      Създаване и представяне на цифрова информация

На това ниво възрастният трябва да може да:

– въвежда, организира, разработва, форматира и свързва информация, подходяща за съдържанието и целта;

– владее текстообработващи инструменти за набиране, съхранение и систематизиране на цифрова информация;

– оценява и използва различни методи за организиране и представяне на информация, адаптирана към ситуацията и получателите;

– използва електронни таблици за разработване на модели за изчисление;

– създава и използва презентации с мултимедийно съдържание.

Как да мога да се запиша?      

Изпратете имейл с Вашата заявка на: fandonov@citub.net. След като сте подали заявката, ще получите имейл с потвърждение и линк към платформата “Zoom”.

Как се оценяват участниците?

Обучението ще завършва с осъществяване на партньорска консултация по определена тема. Не го приемайте като тест, а като възможност за упражнение на усвоените теми.

Издава ли се Сертификат?

При успешно завършен курс се издава Сертификат.

Водещ на обучението: Весела Георгиева

Весела Георгиева е експерт в Центъра за обучение по информационни и комуникационни технологии (ЦОИКТ) към БСК. Квалификациите ѝ включват: магистър  по електроника и автоматика със специалност “Системи за управление”, следдипломна квалификация  по маркетинг, мениджмънт и международно право със специалност: “Публична администрация и международно право”. Весела Георгиева е експерт с опит в сферата на обучението и консултациите в областта на информационните и комуникационни технологии.