КНСБ във Видин участва в залесяване на местност до село Ботево

Регионалният съвет на КНСБ – Видин участва на 20 април в засаждането на близо 200 фиданки липа и черен дъб.

Залесяването бе в местността на с. Ботево, което се намира в непосредствена близост до град Видин. Акцията бе организирана от местното НПО „Отворено общество“ в сътрудничество с Община Видин. В организацията се включиха над 10 синдикалисти от региона.

Със залесяването Регионалният съвет в Видин се присъедини към мащабната кампания на КНСБ по повод 30 – годишнината на синдиката за засаждане на 30 хил. дървета в цялата страна.