КНСБ в Габрово с кампания за здравословни условия на труд и психологическа подкрепа на работниците

В навечерието на 28 април – Световният ден, посветен на безопасността и здравето на работното място, Регионалният съвет на КНСБ – Габрово организира информационно-обучителна кампания и открит горещ телефон за предоставяне на безплатни психологически консултации на работници и служители.

Темата на кампанията е „Безопасни и здравословни условия на труд – основно право на работещите” и е насочена към запазване на здравето и безопасността на труда с особен акцент към психичното здраве на работниците и служителите и предоставянето на професионална психологическа помощ за преодоляването на стреса, запазване на работоспособността, ефективността и мотивацията на работното място.

Информационно-обучителната кампания ще се проведе в периода 26-29 април 2021 г. и ще включва дистанционно обучение по здравословни и безопасни условия на труд и консултации от психолог за преодоляването на стреса, за намаляването на личното напрежение, подкрепа при решаване на проблеми и конфликти в работната среда и запазване на психичното здраве на работниците и служителите в условията на ковид пандемия.

Консултациите ще бъдат предоставяни от Габриела Гатева – психолог и синдикален председател на КНСБ. Телефонният номер за контакти е 0885 970 345, като обаждания на него ще се приемат в периода 26-29 април от 17:00 до 19:00 часа.

По данни на НОИ в област Габрово настъпилите злополуки през 2020 г. са 53 броя. От тях 46 са признати за трудови. Няма трудови злополуки, довели до трайна инвалидност, две са трудовите злополуки, довели до смърт. По икономически дейности злополуките са във фирми с производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение, производство на хранителни продукти, текстил, облекло, дървен материал, химични продукти и др.

По данни на дирекция „Инспекция по труда” със седалище Габрово, от общо 3535 констатираните нарушения в областта за 2020 г., 1944 са по здравословни и безопасни условия на труд, което е 55 % от всички нарушения.