95 са трудовите злополуки в Стара Загора през 2020 г.

Регионалният съвет на КНСБ в Стара Загора отбеляза днес Международния ден в памет на загиналите и пострадалите при трудови злополуки работници и служители. По традиция в парк „Пети октомври“  в центъра на града, където е и мемориалната плоча в памет на загиналите при трудови злополуки, бяха поднесени цветя от екипа на РС на КНСБ Стара Загора, синдикални председатели и членове.

Тъжната статистика за област Стара Загора показва, че през предходната 2020г. трудовите злополуки са 95 бр., от тях  23 са с жени, 4 са смъртните случаи, а една е регистрираната трудова злополука, довела до инвалидност. Данните показват, че по един смъртна злополука има в секторите Растениевъдство, животновъдство и лов; Горско стопанство; Производство на хранителни продукти; Производство на изделия от други неметални минерални суровини.

Оперативната информация за трудовите злополуки сочи, че икономическите дейности с най-голям брой трудови злополуки през 2020 г. са:

– добив на въглища – 26 бр. злополуки с 1872 календарни дни загуба;

– производство на метални изделия – 20 бр. злополуки с 1282 календарни дни загуба.

След като представи статистическите данни, Галина Кирчева, областен координатор на РС на КНСБ – Стара Загора, обясни, че освен Международен ден в памет на загиналите и пострадалите при трудови злополуки, 28 април е обявен и за Световен ден за здравословен и безопасен труд. Мотото на кампанията за 2021 г. е „Здравето и безопасността на работното място са ВАШЕ ПРАВО. Да запазим живота на работното място“! Беше отдадена почит на работниците, които загубиха живота си поради COVID-19, и бе изразена подкрепа към всички заболели за успешно справяне с болестта.

Областният координатор на РС Стара Загора обяви, че тази година КНСБ стартира кампания – „Да спрем рака на работното място!“и  оповести акутални данни към 26 април 2021г. от кампанията „Не си сам“  за подпомогнатите от Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов“ и от основните членове на КНСБ (СБУ, ФСЗ, НУС, ФСОЛП, ФНСОГСДП, НСФЕБ, ФНСЗ) синдикални членове и техните семейства, както и  активният DMS номер за набиране на финансови средства за децата-стипендианти, на който всеки може да изпрати SMS с текст DMS POMOGNI на 17 777. Цената на 1 SMS е 1 лв.