Работниците в Благоевград сигнализират най-много за нарушения на хигиената на труда

Регионалният съвет на КНСБ в Благоевград отбеляза и тази година 28 април с поднасяне на  цветя пред паметника на загиналите и пострадалите при трудови злополуки работници и служители. Той е изграден от КНСБ в китното с. Илинденци община Струмяни. Тази година мотото на кампанията е „Здравето и безопасността на работното място са ВАШЕ ПРАВО. Да запазим живота на работното място.“

В Регионалния съвет през 2020 г. и първото 3-месечие на тази година най-много сигнали за нарушения са получени във връзка с неспазени норми по хигиена на труда. Те най-често се отнасят до:

– Неосигурено санитарно-битово обслужване;

– Непроведени медицински прегледи;

– Липса на данни от измервания на факторите на работната среда;

– Въвеждане на физиологичен режим на труд и почивка;

– Неосигурени лични предпазни средства.

От РС Благоевград отчитат постъпили сигнали, свързани с работа при неблагоприятен микроклимат, особено през летните месеци, с температури от над 40 градуса в работните помещения. Такива нарушения се констатират не само в предприятия с производствен процес, свързан с термична обработка, но и в предприятия от леката промишленост – например, при производство на облекло. Разговорите с работници показват, че те не са достатъчно информирани за работата с опасни вещества и химични агенти, както и рисковете за здравето при работа с тях. В повечето случаи не се извършват специализирани медицински прегледи за установяване на професионални болести на работещите, изложени на неблагоприятно въздействие на факторите на работната среда (прах, шум, канцерогени и др.)

КНСБ ежегодно провежда обучения в областта на здравословните и безопасни условия на труд  на своите членове, структури, браншови организации, членове на комитети и групи по условия на труд, както и други служители и работници за повишаване осведомеността и капацитета от знания на работещите.

Задълбочаващата се у нас липса на кадри с необходима квалификация води и до компромиси от страна на работодателите, които наемат недостатъчно добре подготвени работници, особено в рисковите сектори. Нискоквалифицираните работници и младите работници без опит са най-уязвимите групи по отношение на трудовия травматизъм.

По данни на НОИ трудовите злополуки за първото тримесечие на 2021 г. в област Благоевград са 11, като две от тях са с жени. За 2020 г. общо трудовите злополуки са 53, 18 от тях са на жени. 3 са смъртните случаи. За  2019 г. трудовите злополуки са били малко повече – 62, а смъртните случаи отново са били три.