Честит Ден на Европа!

Днес отбелязваме 71 г. от поставянето на основите на Европейския съюз и 76 години от края на Втората световна война. На 9 май 1950 г. Робер Шуман, министър на външните работи на Франция, произнася своята историческа Декларация, в която споделя идеята си за нова форма на политическо сътрудничество в Европа, която ще направи войната между европейските народи немислима. Предложението му дава началото на днешния Европейски съюз, част от който е и България.

Денят на Европа е посветен на мира и единството.

Тази година той съвпада с откриването на Конференцията за бъдещето на Европа в Страсбург. Това е поредица от дебати и дискусии, които ще дадат възможност на хората от цяла Европа да споделят своите идеи и очаквания от Европейския съюз, които да повлияят на бъдещото му развитие и разработването на неговите политики.

Целта на конференцията е на европейските граждани да бъде предоставена по-голяма роля при оформянето на политиките на ЕС. Като възможни теми в подписаната на 10 март декларация са посочени здравеопазването, климатичните промени, социалната справедливост, цифровата трансформация, ролята на ЕС в света, предизвикателствата на миграцията, сигурността. Тези теми съвпадат с водещите приоритети на Общността и с въпросите, повдигнати от гражданите в проучванията на общественото мнение.

Да изградим заедно мирно и щастливо бъдеще! Честит Ден на Европа!