Курс за дигитални умения започва от 18 май

Представители на КНСБ, БСК и областната и общинската администрация от градовете Бургас, Варна, Велико Търново, Стара Загора и София могат да участват в онлайн обучение “Дигитални умения за партньорство – ниво 1-2”.

Курсът се основава на учебните програми в Реформата за насърчаване на знанията и Рамката за основни умения, изготвени от Норвежката дирекция за образование и обучение.

Какво са дигитални умения?

Дигиталните умения включват умения за ефективно и отговорно използване на  социални медии и цифрови продукти, решаване на практически задачи, намиране, обработване и предаване на информация.

Дигиталните умения могат да се прилагат в ежедневието на заетите по различни начини – в техния трудов, личен живот, партньорства и образователни дейности.

Изберете удобните за вас дни за конкретното ниво:

Ниво 1-2 на 18.05.2021, 20.05.2021, 8.06.2021 или 10.06.2021

Наличието на дигитални умения на ниво 1-2 означава да можете да потърсите цифрова информация, когато е необходимо и да използвате дигитални инструменти, както и да сте запознати с елементарни предпазни мерки при използване на Интернет.

Ниво 3 на 25.05.2021, 27.05.2021, 15.06.2021 или 17.06.2021

Наличието на дигитални умения на ниво 3 означава да можете да се свързвате активно с цифрова информация и да я използвате в нови среди и ситуации.

Ниво 4 на 1.06.2021, 3.06.2021, 22.06.2021, 24.06.2021

Наличието на дигитални умения на ниво 4 означава да бъдете рефлективен/ отразяващ потребител на сложни дигитални инструменти и услуги.

Обучението на всяко от трите нива е с продължителност 6 учебни часа, и се провежда в 1 ден на две части с обедна почивка:10:00-12:00 и 13:00-15:30 ч.

Как да мога да се запиша?      

Изпратете имейл с Вашата заявка на: fandonov@citub.net. След като сте подали заявката, ще получите имейл с потвърждение и линк към платформата “Zoom”.

Как се оценяват участниците?

Обучението ще завършва с осъществяване на партньорска консултация по определена тема. Не го приемайте като тест, а като възможност за упражнение на усвоените теми. При успешно завършен курс се издава Сертификат.

Как се провежда обучението?

Обучението ще се проведе в онлайн форма чрез платформата Zoom. След като сте подали заявка, ще получите имейл с потвърждение и връзка към платформата “Zoom”. С тази връзка можете да влезете във виртуалната класна стая, в деня и часа на обявеното обучение.

За допълнителна информация или технически проблеми можете са се свържете с: E-mail: fandonov@citub.net

За практическите задачи препоръчваме наличие на компютър, или второ устройство, за да се наблюдава материала и да се осъществяват упражненията.

https://knsb-re-dial.net/obuchenie/