1572 сигнала за нарушени трудови права са подадени през 2020 г. в КНСБ (доклад)

1572 сигнала, свързани с нарушаване на трудови права, са подадени през 2020 година в КНСБ. Те са част от данните, разгледани и анализирани в шестия годишен доклад за нарушения на трудовото законодателство, изготвен от конфедерацията. Сигналите са показателни за основните форми на погазване на синдикалните права на работещите.

През изминалата година и този проблем е под знака основно на ковид пандемията. От всички подадени сигнали в отделните раздели се открояват тези, които са свързани с нарушения и последствия за работещите, предизвикани от прилагането на изискванията и/или ограниченията на извънредната епидемична обстановка, обявена в България.

С пълния текст на доклада, подадените сигнали по вид на нарушенията, изводите и препоръките, можете да се запознаете тук.

Докладът е шести поред и продължава усилията на КНСБ за организирана, координирана и системна работа в защита правата на работниците и тяхното достойнство.

Основната му цел е да се обоснове необходимостта от предприемане на законодателни и контролни стъпки в защита на правата на работниците и служителите с оглед пълноценното им прилагане в България и постигане на максимален ефект за обществото от това. Особено що се отнася до правото на сдружаване, което макар и международно признато и Конституционно уредено, не е гарантирано в текущото законодателство, с изключение на правото на сдружаване в политически партии и движения. Нито чрез норми в Наказателния кодекс, нито чрез административни норми в Кодекса на труда или в други закони, даващи основание за търсене на административна отговорност от нарушителите.

Докладът цели също да насочи вниманието и към основните въпроси на трудовото ежедневие – трудовоправни, работно време, заплащане на труда, свързани със здравословни и безопасни условия на труд, социалноосигурителни и други, с които работници и служители се сблъскват в ежедневието и които пораждат напрежение в системите работник-работодател.