Започнаха преговори по нов браншови договор за сектор „Текстил и облекло“

Федерацията на независимите синдикални организации от леката промишленост към КНСБ инициира започването на преговори за сключване на браншови колективен трудов договор за сектор „Текстил и облекло“.

Тя бе домакин на 13 май на първата среща с представителите на работодателските организации – Българската асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил (БАПИОТ) и Българската асоциация за текстил, облекло и кожи (БАТОК). На нея присъстваха председателите на ФНСОЛП Цветелина Милчалиева, на федерация „Лека промишленост“ към КТ „Подкрепа“ Росица Маринова, на БАПИОТ Радина Банкова, на БАТОК Йордан Беловодски, представители на големи предприятия от сектора като „Пирин текс“, „Миролио“.

На първите разговори бе подчертана значимостта на започналите преговори, предвид настъпилия застой в колективното договаряне в бранша през последните години.

„Това е исторически старт, който поставяме днес. Волята за това е на представителите на бранша и на синдикатите от „Текстил и облекло“. Срещата е организационна с цел да бъдат разгледани правилата, които да бъдат приложени по време на преговорите“, обясни Цветелина Милчалиева.

„Целта на тази организационна среща е да демонстрираме грижа към сектора през КТД,  да има устойчивост и увеличение на доходите на работещите в сектора и да намерим нещата, които ще ни сближат“, подчерта и Росица Маринова.

Обсъдени бяха и проблемите пред бранша, засегнат силно от пандемията. Заради трудностите предприятията трупат загуби, част от тях затварят и тази негативна тенденция се очаква да се задълбочи през следващите месеци. Това рефлектира върху заетостта и необходимостта от подкрепящи мерки от страна на държавата за запазването й.