КНСБ в Разград започна обучение на 95 безработни лица

На 20 май проектът на КНСБ „Нови умения и компетентности за зелена и екологична България“ стартира в област Разград. Той е част от Националния план за действие по заетостта през 2021 г. Партньори са съответните общини, в които се реализира – Лозница, Завет, Самуил, Цар Калоян и Исперих. Проектът се изпълнява съвместно с Дирекции „Бюра по труда”.

Основната му цел е подобряване достъпа до пазара на труда на безработни лица от рискови групи, както и повишаване пригодността и адаптивността им за последваща заетост.

Общо 95 лица в област Разград ще придобият професионална квалификация, от които 50 по част от професия „Еколог“ със специалност „Екология и опазване на околната среда“ , по 15  ще се обучават за професия “Социален асистент”, специалност “Подпомагане на възрастни”; за професия “Болногледач” – специалност Здравни грижи и за професия “Помощник – възпитател”, специалност “Помощник – възпитател в отглеждането и възпитаването на деца”.

Обученията са с продължителност от 300 учебни часа. Бенефициентите ще получават средства в размер на 10 лв. стипендия за всеки присъствен ден. Обучението е практико-теоретично и завършва с полагането на изпити.

Успешно завършилите ще получат удостоверения за придобитата професионална квалификация, а на 10% от тях след извършен подбор ще бъде осигурена субсидирана заетост за срок от 3 месеца.