КНСБ в Бургас сключи споразумение за сътрудничество с омбудсмана на града

Днес, 31 май 2021 г., КНСБ в гр. Бургас сключи споразумение за сътрудничество с Обществения посредник (омбудсман) на град Бургас Тодор Стамболиев. Страните се съгласиха да си сътрудничат в съвместни дейности в защита на трудовите права на работници и служители, повишавайки информираността на обществото.

В условията на това партньорство г-н Стмболиев ще съдейства на КНСБ гр. Бургас за: спазване на законовите разпоредби за здравословни и безопасни условия на труд, защита на правата и интересите на българските работници и служители, социален диалог, колективни трудови спорове, колективно договаряне и правна закрила.

Това партньорство и сътрудничество между страните бе сключено за неопределен срок.