Учредена бе нова синдикална организация на КНСБ в Несебър

На 27 май 2021 година в Общинско предприятие „Управление на отпадъците“, град Несебър бе учредена синдикална организация на КНСБ.

В събранието участваха Господинка Василева, общински координатор-Несебър, Слава Найденова, експерт в Регионален съвет на КНСБ – Бургас, Юсуф Мехмед, също експерт в Регионалния съвет и общински координатор за Айтос и Руен.

Събранието взе решение за членство в основен член – Федерацията на независимите синдикати от държавното управление и организации (ФНСДУО).

ОП “Управление на отпадъците” се занимава с управление, експлоатация и поддържане на Претоварна станция Несебър.