КНСБ в Дупница започна обучение на 30 безработни лица

В края на месец май 2021 г. КНСБ – Дупница започна обучения на 30 безработни лица, разделени в 2 групи по 15 лица в две съседни общини. Те са по проект „Нови умения и компетентности – за зелена и екологична България“ от НПДЗ 2021.

Едната сформирана група се обучава по част от професия “Помощник-възпитател”, специалност “Помощник-възпитател в отглеждането и възпитаването на деца” в ДГ „Света Анна“ гр. Сапарева баня. Практическите занятия се провеждат както в детската градина в гр. Сапарева баня, така и в нейните филиали в селата Сапарево, Ресилово и Овчарци.

Втората група от 15 безработни лица започна обучение по част от професия „Еколог“, специалност „Екология и опазване на околната среда“ в гр. Рила. Практическите занятия се провеждат в Дирекция Природен парк „Рилски манастир“ и Държавно  горско стопанство „Рилски манастир“, гр. Рила.

Основният замисъл на този проект е осигуряване на бърз преход на безработните лица към нови и преструктурирани работни места чрез предоставяне на съответните обучения на лицата за придобиване на нова квалификация с цел повишаване на пригодността и адаптивността им за последваща заетост.

Институциите за реализиране на проекта са:

МТСП, Агенция по заетостта, Дирекция регионална служба по заетостта, Дирекция бюро по труда, работодатели по проекта община Сапарева баня и община Рила.

КНСБ е водеща и прилагаща организация по проекта. Обучаваща институция по проекта е ЦПО към КНСН.