Кампания “За повече демокрация на работно място” стартира в Шумен

С посещение в две шуменски фирми – “Ваком МП” ООД, за производство и търговия с млечни продукти,  и “Сиатрейд” ЕООД, за производство на захарни изделия, на 10 юни 2021 г. Регионалният съвет на КНСБ – Шумен даде старт на  кампанията “За повече демокрация на работно място”.

Кампанията се провежда от КНСБ и Европейската конфедерация на профсъюзите. Целта ѝ е представителите на работниците да бъдат информирани и консултирани, да провеждат навременни дискусии с ръководството на всички нива и да участват активно в процеса на вземане на решения на техните компании или организации, спазвайки правилата на ЕС и националните разпоредби. Демокрация на работното място означава демократично участие на работниците и служителите в контрола на работно им място. Това е основополагащ европейски принцип.

Кампанията включва обучения за изискванията в европейското и национално законодателство относно задължението на фирмите за изграждане на системи за информиране и консултиране. То е залегнало в Директива 2009/38/ЕО и изискванията на чл. 7а от Кодекса на труда в България.

На срещата с г-н Владимир Найденов, управител на “Ваком МП” ООД,  и работещи от млекопреработвателната фирма, областният координатор на КНСБ в Шумен Анета Денева и председателят на Синдикат “Бира, храни и напитки” към КНСБ Красимир Пащрапански обясниха необходимостта от изграждане на система за информиране и консултиране във фирмата като независим, допълнителен канал, който дава право на работниците и служителите да бъдат информирани и консултирани по ключови въпроси от дейността на предприятието.

Обяснено бе, че тази система може да се превърне в конкурентно предимство, което да мотивира за по-качествен и производителен труд. Екипът на г-н Найденов прие с интерес предложението, след като бъдат избрани представителите по информиране и консултиране във фирмата, те да участват в обучение по темата, организирано от КНСБ. Синдикалистите обясниха, че пандемичната 2021 г. е обявена от ЕКП за година на Демокрация на работното място като сборно понятие, обхващащо както осигуряването на безопасни работни места, запазване на заетостта чрез различни форми на работа – надомна, дистанционна, социалнопремливо преструктуриране, за което, съгласно трудовото законодатество, са необходими информиране и последващо консултиране с работниците.

В “Сиатрейд” ЕООД, предприятие за производство на захарни изделия, Анета Денева и Красимир Пащрапански проведоха среща с управителя и мениджърския екип. На нея дискутираха проблеми във фирмата по време на епидемичната обстановка, възникналата необходимост тя да въведе нови процеси по безопасни и здравословни условия на труд, както и  отражението на пандемията върху икономическите резултати и здравословното състояние на работещите.  В “Сиатрейд” ООД няма изградена система за информиране и консултиране и на среща бе изразено намерение чрез провеждане на Общо събрание, съгласно изискванията на Кодекса на труда, да бъдат избрани представители на работниците и служителите за осъществяване на информирането и консултирането по чл. 130в и 130г от КТ.