Онлайн обучение “Пазар на труда” започва от 14 юни

Дистанционно обучение на тема “Пазар на труда” започва от 14 юни. То е безплатно и е насочено към новоизбрани синдикални председатели.

Всеки участник ще има достъп до курса в рамките на 2 седмици, като в този период платформата ще е достъпна 24 часа в денонощието. Входът е с индивидуална парола за достъп, издадена от администратор. Единственото условие е да имате достъп до интернет и да ползвате компютър или мобилно устройство.

Повече за курса:

„Икономика на труда” е Модул 3 от Базовото обучение по Индустриални отношения и е разработен от водещи експерти юристи и икономисти с дългогодишен опит в КНСБ. Познанията в сферата на Икономиката на труда са основата върху която може да се търси оптимален баланс между интереси­те на субектите на индустриалните отношения – държавата, син­дикатите и работодателите. За синдикатите представителството и защитата на трудовите права и интереси на работниците и служи­телите е основният смисъл на тяхната мисия.

Основни въпроси, с които ще се запознаем в първата част “Пазар на труда”:

– Какво представлява пазарът на труда и как се интерпретира той в икономическата теория?

– Кои са основните сегменти на съвременния пазар на труда?

– Как се класифицират различните видове пазари на труда?

– Какви са формите на мобилност на работната сила и как влияят те върху различните пазари на труда?

Курсът завършва с тест за проверка на знанията и при резултат над 50% се смята за успешно завършен и се издава сертификат.

Заявка за участие можете да подадете на следните ел. адреси: lisrael@citub.net Леонтина Израел, fandonov@citub.net Филип Андонов

Моля, отбележете трите си имена, името на курса, в който искате да се включите, синдикалната организация, в която членувате и позицията, която заемате. След като обработим заявката Ви, ще получите лично потребителско име и парола за достъп до обучителната платформа на КНСБ.