Пламен Димитров на форум на СБУ за финансовата грамотност: Трябва да създадем позитивна нагласа към числата

Според данни за ЕС едва 1/3 от българите има задоволителна финансова грамотност при средно 50% за Евросъюза. По дигитални умения и компетентност пък сме на последно място. Трябва да се мисли как можем да разширим базата за позитивна нагласа към числата в училище и отношението на учениците към тях. Това изтъкна президентът на КНСБ Пламен Димитров на конференция на Синдиката на българските учители “Повишаване на финансовата грамотност и икономическата култура на ученици 5-10 клас в българските училища”. Тя се проведе съвместно със Стопанска академия “Димитър А. Ценов”.

Димитров посочи, че тези, които казват, че математиката не им върви в училище, обикновено го завършват с невъзможност след това да се ориентират във все по-сложния свят. Връзката между това, което сме научили в ранните детски години, и това, което развиваме после като умения, е важна, каза Димитров и даде пример с негативния ефект, който е настъпил заради неразбирането какво точно означават бързите кредити. През последните 10 г. с рязкото им настъпване се стига до това, че все повече предприятия казват, че не могат да излязат на светло, тъй като самите работници поставят условия да не бъдат наети официално с трудов договор, защото имат бързи кредити и ще се види доходът им. Това е притеснително, защото води до загуба на права за самите работещи.

Значението на финансовата и икономическата грамотност и придобиването им в най-ранна възраст бе изтъкнато и от лидера на СБУ Янка Такева. Тя подчерта, че за съжаление темата не е достатъчно застъпена в образователната ни система. От 5 до 10 клас за нея са предвидени само два часа годишно. Темата не стои на дневен ред и като избрана извънучилищна дейност, което е неприемливо за едно общество, което трябва да има тези познания, каза Такева.

Постоянно има много новости, свързани с международния паричен поток, с промените в пазара на труда, със социалното и здравното осигуряване, с финансовите бюджети на семействата, на общините и на държавата, и затова трябва да се разшири периметърът на обучение на учениците по финансовите теми, отбеляза Такева. Целта е младите хора да имат финансова култура, поведение и отношение по финансовите и икономическите теми, добави тя.

“Това е необходимо, защото на българите изобщо, но и на младите ни хора, им липсва финансова култура. У нас липсва нагласата хората да осигурят себе си, семействата си, за да запазят движимото и недвижимото си имущество. Трябва да се промени нагласата в образователната система, за да се акцентира повече на финансовата грамотност и на икономическата култура на младите хора”, каза председателят на СБУ. Такева обясни, че трябва да се разработят методически помагала и брошури, които да се използват в извънкласните и в извънучилищните дейности в училище. С тях ще се подпомага урочната дейност, а в часа на класа трябва да има повече от финансовите теми.

По общ проект на СБУ и Стопанската академия ще бъдат обучени 150 учители от 5 региона на страната във финансова грамотност, които след това ще мултиплицират натрупаните знания по темата.

Проф. Марияна Божинова, ректор на Стопанската академия в Свищов добави, че проектът е значим за българското общество, защото необходимостта от финансова и икономическа грамотност става все по-важна, за да могат младите хора както да управляват своите финанси, така и да се предпазват от рисковете, които дигитализиращият се свят поражда. Нужни са познания и за пенсионните, социалните фондове, застраховането.