КНСБ обсъди с министъра на отбраната перспективите пред “Терем холдинг”

На базата на сключените рамкови споразумения на Министерството на отбраната с „Терем холдинг“ ЕАД ще се търсят краткосрочни решения за осигуряването на поръчки към военноремонтните заводи до края на годината и заетост на работещите в тях.

Това бе обсъдено на среща на президента на КНСБ Пламен Димитров с министъра на отбраната Георги Панайотов на 18 юни. На нея присъстваха синдикални лидери на КНСБ и КТ „Подкрепа“ в предприятията към „Терем Холдинг“ ЕАД, председателят на Федерацията на независимите синдикални организации от българската армия към КНСБ Георги Братованов, на Национален синдикат „Отбрана“ към КТ „Подкрепа“ Тодор Воденов, изпълнителният директор на „Терем холдинг“ ЕАД Иван Досков.

Президентът на КНСБ подчерта необходимостта да се запази капацитетът на предприятията като се гарантира заетостта на работещите, както и да се използват възможностите на българските военноремонтни заводи в подкрепа на развитието на способностите на въоръжените сили. Синдикалните лидери изложиха натрупани с години проблеми в холдинга.

Министърът на отбраната Георги Панайотов обясни, че се е запознал обстойно с документите за състоянието на предприятията към холдинга и с перспективите пред тях. По думите му в дългосрочен план пътят пред българските военноремонтни заводи е свързан с модернизация, преструктуриране, оптимизация на дейността. Затова обаче са необходими визия и срокове, които излизат извън времевата рамка на служебен кабинет, и единство в действията на мениджмънт, синдикални организации и заети в заводите. Според Панайотов каквито и действия да се предприемат към момента, те ще са като „гасене на пожар, който с години всички са гледали как се разраства“. Той определи като шанс за холдинга евентуалното изпълнение на част или целия проект за нови бойни машини на Сухопътните войски.