Кампанията ,,За повече демокрация на работното място’’ стартира в регион Благоевград

С посещение в четири фирми в Община Гоце Делчев на 16 юни Регионалният съвет на КНСБ – Благоевград започна кампанията на конфедерацията и ЕКП “За повече демокрация на работното място”. Срещи бяха проведени в предприятията “Пирин Спринг” АД, с.Баничан за бутилиране на минерална и изворна вода, “Екодин” ООД, гр. Гоце Делчев – строителна  фирма, “Европласт” ЕООД, гр. Гоце Делчев за изработване на ПВЦ и алуминиева дограма, и “Матанд” ЕООД, гр. Хаджидимово за млечни продукти и консерви.

Целта на кампанията е представителите на работниците и служителите да бъдат информирани и консултирани и да участват активно в процеса на вземане на решения на техните компании, спазвайки правилата на ЕС и националното законодателство. Демокрация на работното място означава демократично участие на работниците и служителите в контрола на работното им място. Това е основополагащ европейски принцип. Кампанията включва обучения за изисквания в европейското и национално законодателство относно задълженията на фирмите за изграждане на системи за информиране и консултиране. То е залегнало в Директива 2009/38/ЕО и изискванията на чл.7а Кодекса на труда в България.

В “Пирин Спринг” АД и “Матанд” ЕООД присъстваха областният координатор на КНСБ Благоевград Силвия Христова, общинският координатор за Община Гоце Делчев Димитрия Кирева и председателят на Синдикат “Бира храни и напитки” към КНСБ Красимир Пащрапански. На срещата беше дискутирано необходимостта от изграждане на системи за информиране и консултиране, чрез които работниците и служителите да бъдат информирани по ключови въпроси от дейността на предприятието с цел укрепване  условията на труд и работната среда на работниците, бяха обсъдени и проблеми свързани с дейността на фирмите.

В “Екодин” ООД представителите на КНСБ и зам.-председателят на Федерацията на независимите строителни синдикати към КНСБ Цветелина Бикарска обсъдиха важността на участието на работниците за осигуряването на безопасни работни места. Мениджърският екип прие идеята работниците да участват във взимането на стратегически решения във фирмата. “Целта на посещението ни бе да набележим общи механизми за бъдещо сътрудничество в определени области, взаимна подкрепа и социален диалог. Имайки предвид навлизащите цифрови технологии и дигитализацията на всички нива и във всички сектори на работните места, обсъдихме възможни начини за минимизиране на рисковете и осигуряването на възможно най-добрия резултат и за двете страни. За нас разширяването на информираността е от ключово значение за развитие на партньорството. Коментирахме разработване на бъдещи съвместни политики и програми, свързани с информирането и консултирането на работниците”, коментира Бикарска.

В “Европласт” ЕООД на срещата присъстваха Силвия Христова, Димитрия Кирева и председателят на Федерацията на независимите синдикални организации от леката промишленост  към КНСБ Цветелина Милчалиева. Управителят на фирмата г-н Парапанов и представители на мениджърския екип споделиха основните проблеми във фирмата, както и отражението на пандемията върху икономическите резлутати на предприятието. Милчалиева обясни правото на работниците да бъдат информирани по ключови въпроси от дейността и развитието на предприятието и особено, че в динамичното време, в което живеем, системите за информиране и консултиране са допълнително предимство, което мотивира към по-качествен и производителен труд.

В четирите фирми няма изградени системи за информиране и консултиране, но на срещите бе изразено намерение да бъдат избрани представители на работниците и служителите за осъществяване на информиране и консултиране по чл.130в и 130г от КТ. Ръководствата на фирмите приеха предложението, след като бъдат избрани представителите по информиране и консултиране във фирмите, те да участват в обучение, организирано от КНСБ.