КНСБ обсъди с министъра на транспорта проблемите в “Пристанище Варна”

Президентът на КНСБ Пламен Димитров и председателят на СТСБ Екатерина Йорданова се срещнаха днес със служебния министър на транспорта Георги Тодоров.
Срещата бе провокирана от две писма на синдикалните организации на СТСБ в терминалите на пристанище Варна – Изток и Варна – Запад, алармиращи за намерения за преструктуриране от страна на ръководството на дружеството. На нея присъстваха и заместник-председателят на СТСБ Иван Дражев и председателите на синдикалните организации на СТСБ в „Пристанище Варна“ ЕАД Мартин Изундзидис и Пенка Илиева, членове на СО в дружеството, юристи и експерти „Воден транспорт“ към СТСБ.
Представени бяха най-спешните за решаване проблеми във варненското пристанище:
– Намеренията за преструктуриране в дружеството от страна на ръководството на „Пристанище Варна“ ЕАД;
Необходимостта от изготвяне на график за удълбочаване на шесто и седмо кейово място на пристанището за приемане на повече товари;
Тревожното покачване на замърсяването на въздуха на терминал Варна – Запад, вследствие на изпаренията от производствените мощности на „Агрополихим“ АД и „Солвей Соди“ Девня;
Изключително лошото състояние на основния път към пристанищен терминал Варна – Запад, по който се движат камионите с товари и по който работещите стигат до работното си място;
Ускоряване на приемането на генералния план за „Пристанище Варна“ ЕАД във връзка с визията на принципала за неговото бъдещо развитие.
Министър Тодоров се ангажира да разгледа представените проблеми.