Кампанията “За повече демокрация на работното място” започна и в Габрово

На 21 юни Регионалният съвет на КНСБ – Габрово стартира кампанията на конфедерацията и ЕКП “За повече демокрация на работното място” чрез провеждане на среща с мениджмънта на фирма „Вилиани – 74” ЕООД, специализирана в производството на текстилни изделия.

Регионалната структура на синдиката бе представлявана от областния координатор на КНСБ за Габрово Росица Йонкова и експертът от регионалния офис Цветомира Джепунова. Те, заедно с националния координатор на Федерацията на независимите синдикални организации от леката промишленост към КНСБ Радка Гичева, запознаха представителя на ръководството на фирмата Продан Димитров с целта на кампанията – утвърждаване на основополагащия европейски принцип работниците да участват активно в процеса на вземане на решения за техните компании, спазвайки правилата на ЕС и националното законодателство.

Успоредно с това бяха дискутирани условията на труд във фирмата, проблемите, с които се сблъсква ръководството, особено в условията на пандемия от COVID-19, липсата на качествена работна ръка в бранша, структурата на текстилната индустрия в региона, както и предизвикателствата, на които трябва да отговори.

По време на срещата бяха очертани намерения за бъдещи съвместни действия за сътрудничество чрез социално партньорство и обучения, които биха били от полза за работниците и мениджмънта на фирмата в контекста на предстоящо разширяване на дружеството.