С посещение в МБАЛ “Христо Ботев” във Враца започна кампанията за информиране и консултиране

Регионалният съвет на КНСБ във Враца проведе днес среща по кампанията “За повече демокрация на работното  място” в МБАЛ “Христо Ботев” в града.

Експертите от конфедерацията разясниха на работниците и служителите за тяхното право на информация и участие при вземане на решения и/или промени, които засягат тяхната заетост, възнаграждения, условия и организация на работа и др.

Кампанията се провежда от КНСБ и Европейската конфедерация на профсъюзите. Целта ѝ е представителите на работниците да бъдат информирани и консултирани, да провеждат навременни дискусии с ръководството на всички нива и да участват активно в процеса на вземане на решения на техните компании или организации, спазвайки правилата на ЕС и националните разпоредби. Демокрация на работното място означава демократично участие на работниците и служителите в контрола на работно им място. Това е основополагащ европейски принцип.

Кампанията включва обучения за изискванията в европейското и национално законодателство относно задължението на фирмите за изграждане на системи за информиране и консултиране. То е залегнало в Директива 2009/38/ЕО и изискванията на чл. 7а от Кодекса на труда в България.