“За повече демокрация на работното място” стартира и в Кюстендил

На 24 юни Регионалният съвет на КНСБ – Кюстендил стартира кампанията на конфедерацията и ЕКП “За повече демокрация на работното място”. Проведена бе среща с Йордан Беловодски, изпълнителен директор на „Българска асоциация за текстил, облекло и кожи“ (БАТОК), и Ваньо Костадинов, член на УС на БАТОК, председател на „Кюстендилска търговско промишлена палата“ (КТПП) и собственик на фирма „Витал“ ЕООД Кюстендил, специализирана в производството на текстилни изделия.

Регионалната структура на синдиката бе представлявана от областния координатор на КНСБ за Кюстендил Яни Георгиев.

Той ги запозна с целта на кампанията – утвърждаване на основополагащия европейски принцип работниците да участват активно в процеса на вземане на решения за техните компании, спазвайки правилата на ЕС и националното законодателство.

Успоредно с това бяха дискутирани условията на труд във фирмите от региона, проблемите, с които се сблъсква ръководството, липсата на качествена работна ръка в бранша, както и предизвикателствата, на които трябва да отговори бизнесът, особено в условията на пандемия от COVID-19.

По време на срещите бяха очертани намерения за бъдещи съвместни действия и сътрудничество чрез социално партньорство и обучения, които биха били от полза за работниците и мениджмънта на фирмите членуващи в структурите, които те представляват.

В следващите дни съвместно ще бъдат посетени и фирми „Валена“ ЕООД с управител Валентин Златков, „Тексиком“ ООД с управител Кирил Симонски. За 28 юни е насрочена среща с Бойко Недялков, изпълнителен директор на „Торготерм“ АД, Кюстендил и заместник-председател на управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България.