Пламен Димитров даде старт на кампанията “За повече демокрация на работното място” в Бургас

Президентът на КНСБ Пламен Димитров, вицепрезидентът Пламен Нанков и експерти от Регионалния съвет на конфедерацията в Бургас стартираха кампанията „За повече демокрация на работното място” в областта.

Целта й е да се подобри защитата на трудовите, социалните и осигурителните права на заетите лица и равното им третиране на работното им място. Провежда се съвместно с Европейската конфедерация на профсъюзите.

В Бургас кампанията започна с посещения на фирми с голям брой персонал – „Бургас хляб МК” ООД и „Атлантик Груп” ЕООД. На срещите бяха обсъдени належащи проблеми, като липсата на работна ръка, сивият сектор, който оказва огромно негативно влияние върху бизнеса, липсата на инфраструктура, адекватни мерки в полза на подпомагането им, системи за информиране и консултиране на работници и служители, трудовите отношения – права и задължения, работната заплата, колективното трудово договаряне и здравословните и безопасни условия на труд.

Съвместното провеждане на тази кампания с работодатели на големи фирми в гр. Бургас е гаранция за по-добри условия на труд на работещите, равното им третиране на работното място и социален диалог.

Пламен Димитров, Пламен Нанков и Мая Сариева от Регионалния съвет проведоха вчера среща и с кмета на гр. Бургас Димитър Николов. Президентът на КНСБ запозна г-н Николов с проблемите на работещите и бизнеса и бяха поети ангажименти за съдействие и бързото им разрешаване.

С градоначалника бе обсъдено и сключеното споразумение през 2019 г. между кмета на гр. Бургас и КНСБ. В качеството си на активен участник в обществените процеси на РС на КНСБ Бургас, реализираното социално партньорстово е от изключителна важност за работата в тристранното сътрудничество.

В Бургас Пламен Димитров проведе среща и с Регионалния съвет, синдикални председатели и членове от областта.