КНСБ в Шумен продължава срещите по кампанията “За повече демокрация на работното място”

На 24 юни Регионалният съвет на КНСБ в Шумен проведе поредната от планирана поредица срещи в предприятия по кампанията на КНСБ  и ЕКП “За повече демокрация на работното място”. Експертите посетиха „АЛ+КО” АД – фирма, специализирана в сферата на „търговия с гориво и смазочни материали на едро и дребно и внос и дистрибуция на автомобилни гуми и др.” Проведен бе разговор със собственика на компанията Димитър Александров.

Областният координатор на КНСБ за Шумен Анета Денева запозна г-н Александров с целта на кампанията – утвърждаване на основополагащия европейски принцип работниците да участват активно в процеса на вземане на решения за техните компании, спазвайки правилата на ЕС и националното законодателство. Бяха дискутирани условията на труд във фирмата и предизвикателствата, на които трябва да отговори бизнесът, особено в условията на пандемия от COVID-19. По време на срещите бяха очертани намерения за бъдещи съвместни действия и сътрудничество чрез обучения и социално партньорство, които биха били от полза за работниците и мениджмънта. Беше проведен и разговор да изграждане на система за информиране и консултиране на работниците, чрез провеждане на общо събрание и избор на представители на работниците.

В Шумен кампанията “За повече демокрация на работното място” стартира на 10 юни с посещения в компании, произвеждащи млечни и захарни продукти.