В регион Благоевград продължават срещите по кампанията „За повече демокрация на работното място”

На 29 юни Регионалният съвет на КНСБ – Благоевград се срещна с изпълнителния директор на „Беласица“ АД, гр. Петрич. Фирмата е основен производител на водомери в България. Целият производствен цикъл е сертифициран съгласно ISO 9001. Произвежданите водомери са и с оценено съответствие съгласно Директива 2014/32/ЕС на Европейския парламент.

Изпълнителният директор г-н Сергей Ревалски сподели пред екипа на РС основните проблеми на фирмата, а именно трудностите за сключване на договори за възлагане на обществени поръчки, както и вноса на водомери, което затруднява реализирането на българската продукция. Дискутирани бяха и условията на труд и липсата на квалифицирани работници. Г-н Ревалски изрази готовност за социален диалог, колективно трудово договаряне и участие на работниците в процеса на вземане на решения.

Ден преди това, на 28 юни, РС на КНСБ – Благоевград се срещна със собственика на печатница „Смилков Принт“ ЕООД. Г-н Христо Смилков беше запознат с целта на кампанията работниците да участват активно в процеса на вземане на решения. Бяха дискутирани темите за създаване на система за информиране и консултиране, липсата на квалифицирана работна ръка, която да отговори на процеса на дигитализация и навлизащите нови технологии.

В регион Благоевград кампанията „За повече демокрация на работното място“ стартира на 16 юни с посещение на 4 фирми в община Гоце Делчев.