Започна Постоянната академия за науки и иновации в образованието на СБУ

На 1 юли 2021 г. председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева откри официално обученията в Постоянната академия за науки и иновации в образованието. Това е десетото издание на академията на СБУ.

Приветствия към участниците в първата група на ПАНИО от област Пловдив отправи г-н Димитър Асенов – директор на Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. Останалите гости на събитието бяха лекторите в академията проф. д.п.н. Дора Левтерова, проф. д-р Галин Цоков, доц. д-р Надежда Калоянова, д-р Ирена Соколова и Петранка Калоферова – председател на ОбКС на СБУ – Повдив и областен координатор на СБУ за област Пловдив.

Академията ще продължи до 18 август и ще обхване 12 групи педагогически специалисти, членове на СБУ, от цялата страна.