Кампанията “За повече демокрация на работното място” се проведе и във фирма “Щрабаг”

КНСБ проведе вчера среща с част от ръководството и работници от строителната компания “Щрабаг” ЕАД в рамките на кампанията на конфедерацията и ЕКП “За повече демокрация на работното място”.

В нея участваха вицепрезидентът на КНСБ Пламен Нанков, Диана Найденова, консултант “Политики на пазара на труда”, ръководството на Федерация на независимите строителни синдикати – председателят инж. Цветелина Иванова и двамата ѝ заместници – Цветелина Бикарска и Васил Михалков. От страна на „Щрабаг“ ЕАД присъстваха Ивайло Тотев,  ръководител група София, екологът на фирмата Виолета Николова, Пламен Симеонов и Георги Петков, координатори по безопасност и здраве.

Срещата се проведе на строителен обект на ул. „Николай Коперник“ в София, където “Щрабаг” извърша реконструкция на пътната мрежа.

В мултинационалната компания има изградена синдикална организация от близо 10 години, като тя спазва стриктно подписвания на всеки две години отраслов колективен договор. Тя е отличена и с наградата на КНСБ „Прометея“ за принос в хуманизирането на работната среда, здраве и безопасност на хората.

„В момента по-голямата част от работните процеси са изцяло автоматизирани, но въпреки това липсата на квалифицирани кадри оказва голямо влияние и при нас“ заяви Ивайло Тотев, представител от страна на ръководството и ръководител на обекта.

Бяха обсъдени бъдещи съвместни действия по валидиране на знания на строителните работници съвместно с ЦПО „Кольо Фичето“ към Федерацията на независимите строителни синдикати.  Коментирани бяха проблемите и трудностите, които компанията среща в момента, механизмите за бъдещи общи действия, навлизането на дигитализацията в сектора, вълната от саниране, влиянието на Зелената сделка, както и Планът за възстановяване и устойчивост.

Дискутирани бяха и актуални въпроси и други предизвикателства, които касаят строителния сектор, като един от структороопределящите за икономиката. Той дава заетост на близо 200 хил. души.

Обсъдени бяха предложения за включване на нови клаузи в колективното договаряне, даващи по-високо заплащане на работници и служители – членове на синдиката, при повишаване на квалификацията им, както и включването на добри практики от други европейски страни, свързани със създаването на индивидуални сметки на всеки работник.

Всички строителни работници споделиха, че са доволни от заплащането и условията на труд към момента.

„Рядко посещаваме фирми и то в строителния сектор, където проблеми почти липсват. Фирмата е добър пример на пазара на труда, доброто сътрудничество между работодатели, работници и служители и синдикати е от ключово значение за нас“, каза вицепрезидентът на КНСБ Пламен Нанков.

Кризата, породена от Covid-19, доведе до нови изисквания към осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на европейско и национално ниво. „Щрабаг“  е една от малкото строителни фирми, която с добрите си практики за ограничаване на разпространението на вируса, бе включена в издадената наскоро книга от ИК „Труд и право“  „Осигуряване на здравословна и безопасна среда в условията на Covid-19“. Въпреки трудностите и ограниченията в епидемичната ситуация компанията успя да запази работните места и то без да се възползва от мярката за подкрепа на заетостта 60/40.

Председателя на СО и зам.-председател на ФНСС Васил Михалков, който е носител на наградата „Синдикалист на годината“ за 2019 г., продължава активно да се бори, както на отраслово, така и на ниво предприятие за повишаване доходите и достигане на по-добро заплащане за работещите, за повишаване на синдикализацията във всички обекти на фирмата, както и за спазване на една работна среда, осигуряваща здраве и безопасност на работещите.