Пламен Димитров проведе среща със служители от Агенцията за социално подпомагане

Президентът на КНСБ Пламен Димитров се срещна вчера със синдикалните председатели и ръководството на Агенцията за социално подпомагане. Той присъства на организирано от Федерацията на независимите синдикати от държавното управление и организации (ФНСДУО) заседание на Съвета на председателите на синдикални организации в Дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП) при Синдиката на работещите в социално подпомагане и социални услуги (СРСПСУ). В него участваха и председателят на федерацията Кръстьо Боянов и изпълнителният директор на АСП Румяна Петкова.

На срещата бе обсъдена темата за размера на възнагражденията, като бяха подчертани усилията и постигнатите успехи от КНСБ в борбата за тяхното увеличение през последните няколко години. Заявено бе искане за ръст на работните заплати с 20 процента от началото на 2022 година.

Обсъдени бяха и предложения за подобряване на материалната база в работните помещения.

Пламен Димитров акцентира върху визията на КНСБ по три основни теми – доходите на работещите хора, пенсиите и необходимостта от данъчна реформа.