Долу ръцете от „Пирогов“!

КНСБ и Федерацията на синдикатите от здравеопазването – КНСБ изразяват категорично несъгласие с уронването на доброто име на единствената болница за спешна медицинска помощ в България УМБАЛСМ „Н .И .Пирогов“ и предприетите кадрови промени в нея.

Не приемаме констатациите за установени нарушения при лечение на пациенти с Ковид-19, преди да са изяснени напълно обстоятелствата и фактите.

Притеснени сме от факта, че се посяга към най-голямата болница и водеща в областта на спешната и бедствената медицина, която изнесе голяма част от  пандемията  на раменете си. Това е болницата, в която денонощно работеха нашите медицински специалисти, в която медицинските сестри бяха с памперси заради липса на време за почивка и на отдих в домовете си.

Това е  един добър колектив с добри екипи,  в който всички служители са  работили,  получавайки  работните си заплати  и възнаграждения, без съкращения  или неплатени отпуски. В болница  УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“ е сключен един от най-добрите Колективни трудови договори между синдикатите и ръководството на болницата  в страната. И това се дължи на неговия  изпълнителен директор  проф. д-р Асен Балтов,д.м.

КНСБ и Федерация на синдикатите в здравеопазването – КНСБ  заявяват, че здравеопазването има нужда от реформи, но не и по този грозен и неефективен начин да се дискредитира една от най уважаваните болници и нейният изпълнителен директор.

Нашите здравни специалисти са изморени от безрезултатните приказки за реформа в здравеопазването. Нека се спре със всяването на смут и да се оставят медицинските специалисти да работят спокойно  в името на здравето на пациентите.

Ако се докажат нарушения, нека се търси персонална отговорност за тях по предвидения законов ред.

КНСБ застава зад исканията на работещите в УМБАЛСМ „Пирогов“ медицински специалисти и нейният директор проф. Асен Балтов.

Присъединяваме се и активно ще участваме в протестните действия на колектива на болницата.

Долу ръцете от „Пирогов“!