Учредена бе нова синдикална организация към Федерацията на организациите от леката промишленост

Нова синдикална организация бе учредена във фирма “Ес Ти Ес Медикал Груп“ АД, гр. Сандански.

След няколко предварителни срещи и продължителни разговори от страна на Димитрия Кирева, общински координатор на КНСБ и координатор на Федерацията на независимите синдикални организации от леката промишленост (ФНСОЛП), с работници от фирмата на 3 юли 2021 г. бе проведено учредително събрание. На него присъстваха петима работници и Димитрия Кирева. Основните искания на работещите в предприятието са свързани със заплащането и колективното договаряне. Организацията стана основен член на ФНСОЛП – КНСБ. За председател на Синдикалната организация бе избрана Валентина Димитрова.

„Ес Ти Ес Медикал Груп“ АД е международна компания, специализирана в производството на медицински консумативи. Първите бази на фирмата са основани в Бостън (Масачузетс), Цюрих (Швейцария) и Люксембург и благодарение на своя добър мениджмънт са постигнали лидерски позиции, базирани на 25-годишен опит в производството на най-добрите медицински изделия.