ЕКП: Предложенията на ЕК за зеления преход може да породят реакция в стила на “жълтите жилетки”

Предложението на Европейската комисия работещите хора да поемат разходите за зеления преход чрез повишаване цената на бензина и на електроенергията за домакинствата може да предизвика реакция в стила на „жълтите жилетки“ срещу спешно необходимите климатични действия, посочва в своя позиция Европейската конфедерация на профсъюзите. (Движението на “жълтите жилетки” се появи във Франция през 2018 г. и възникна неорганизирано като протест срещу повишените цени на горивата. б.р.)

Оттам подчертават, че работниците, изправени пред нарастващата честота и интензивност на екстремните метеорологични събития, знаят по-добре от всеки друг необходимостта от бързо намаляване на емисиите на парникови газове. ЕКП подкрепя по-амбициозните климатични действия, съдържащи се в пуснатия преди няколко дни пакет “Адаптиране към 55%”, но предупреждават, че тежестта на климатичния преход пада върху домакинствата с ниски доходи чрез предложението на ЕК за създаване на отделна система за търговия с емисии за автомобилен транспорт и сгради.

Във време, в което 50 милиона домакинства в ЕС вече са в енергийна бедност, някои проучвания показват, че цената на въглерода от 170 евро за тон би довела до средногодишни разходи за въглерод от 373 евро на домакинство за транспорт и 429 евро на домакинство за жилищни сгради. Новата Европейска система за търговия с емисии (ЕСТ) за автомобилен транспорт и отопление на сгради ще отнеме много време за развитие и би могла да доведе до неадекватни цени на въглерода, които въздействат по различен начин на регионите и държавите в Европа и следователно увеличават неравенствата, посочват от ЕКП. Конфедерацията предупреждава още, че въвеждането на цена на въглерода в автомобилния транспорт и отоплението на сградите няма да доведе до бързи промени в потреблението, с изключение на тези домакинства с високи доходи, които имат капацитета да инвестират в нисковъглеродни решения.

Проучванията на Европейския парламент показват, че хората, които изпитват затруднения при плащането на сметките си, вече са групата с най-малка вероятност да даде приоритет на действията по климата. Комисията предложи нов социален механизъм за борба с климата, за да компенсира уязвимите домакинства, но размерът му е недостатъчен, за да балансира регресивното въздействие на разпределението на новата ЕСТ върху автомобилния транспорт и строителството.

Конфедералният секретар на ЕКП Людовик Воет коментира, че разширяването на схемата на ЕС за търговия с емисии върху автомобилния транспорт и строителството ще засили социалната реакция в стила на движението на „жълтите жилетки“ в цяла Европа – и всичко това без почти никаква екологична ефективност. „Увеличението на цената на бензиновата помпа с 5 евро и 35-40 евро месечно на сметките за бита за енергия ще се отрази негативно върху доходите на всички работници в момент, в който възобновяемите алтернативи все още не са на разположение на домакинствата, за да променят потреблението си на енергия. Също така е откровено несправедливо, че всички приходи от удължаването на ЕСТ няма да бъдат използвани за компенсиране на негативните социални последици от такава мярка. Работниците, чийто живот е станал по-несигурен от Covid-19, не могат и не трябва да плащат сметката за кризата. Синдикатите са категорични, че приходите от всеки климатичен данък или политика трябва да се инвестират за смекчаване на социалните последици от климатичната криза чрез справедлив преход или за финансиране на климатични действия. Предложеният социален механизъм за борба с климата остава недостатъчен в това отношение“, допълни още той и съобщи, че социалният механизъм за борба с климата е решение на ненужен проблем, който Комисията си създаде при разширяването на ЕСТ на ЕС върху автомобилния транспорт и сградите. Тази мярка рискува да изложи подкрепата на гражданите за политиките в областта на климата в риск, което е особено жалко, като се има предвид спешната необходимост за справяне с извънредната ситуация в областта на климата и другите добри предложения, съдържащи се в пакета “Адаптиране към 55%”.