Любослав Костов е новият главен икономист на КНСБ и директор на ИССИ

Любослав Костов е новият директор на Института за социални и синдикални изследвания на КНСБ и главен икономист на конфедерацията.

Координационният съвет на КНСБ взе решение за избора му на заседание на 16 юли.

Д-р Любослав Костов е роден на 16 август 1991 г. в гр. Кюстендил. Завършва средно образование в Езикова гимназия „д-р Петър Берон“. В периода 2010 – 2015 г. завършва последователно бакалавърска и магистърска степен по макроикономика в УНСС. От 2016 до 2019 г. е докторант към катедра „Икономикс“ на УНСС. През 2019 г. защитава дисертационен труд на тема „Взаимовръзка между производителността на труда и работните заплати: Сравнителен анализ на страните-членки на ЕС“ и получава научна степен „доктор“.

Професионалния си път в КНСБ започва през 2015 г. в ИССИ на длъжност „икономически анализатор“. От 2017 г. заема длъжността „главен асистент“, като междувременно е и преподавател към катедра „Икономикс“ на УНСС по следните дисциплини: макроикономика, микроикономика, човешки капитал и основи на икономическата теория. Любослав Костов е член на Икономическия и социален съвет на Република България от януари 2021 г., както и постоянен член на комисията по бюджетна политика към НСТС.

Основните му интереси са свързани с пазара на труда, неравенствата, фискалната политика и колективното договаряне. Автор е на множество научни публикации в тези области, както и на редица анализи с публицистичен характер. Владее английски и немски език.

Костов поема поста от Любен Томев – дългогодишен директор на изследователския център на КНСБ. През тази година той придоби право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Оттегля се от активната дейност в института, но ще продължи да сътрудничи със своите безценни знания и опит.

“Томев е една епоха в Института. Той минава една крачка в страни, но благодарение на него и на това, че подготви и екип от професионалисти, които да продължат да надграждат постигнатото до момента, започва една нова епоха на млади хора в ИССИ. Такава приемственост пожелавам на всяка организация”, каза с признателност президентът на КНСБ Пламен Димитров.

Професионалната биография на Томев е впечатляваща. Завършил е немската езикова гимназия в Ловеч през 1976 г., през 1982 г. се дипломира като магистър по икономика (специалност „Политическа икономия”) в УНСС (тогава ВИИ). Същата година печели конкурс към тогава съществувалия Научно-изследователски институт по профсъюзни проблеми (НИИПП)  и от 1983 г. е зачислен като редовен докторант към Направление “Социални проблеми”. През 1986 г. защитава през Специализиран научен съвет при тогава съществуващата Висша атестационна комисия дисертация на тема „Социалната политика в предприятията” и му е присъдена научна степен „доктор по икономика” (тогава:кандидат на икономическите науки). Същата година започва работа като главен асистент (тогава: научен сътрудник І степен)  в НИИПП, първо в Център за обучение на български профсъюзни кадри, Катедра „Общосистемни дисциплини”, а по-късно в Център за научни и приложни изследвания Програмен колектив „Жизнено равнище”. Основната му научно-изследователска и преподавателска дейност е свързана със социалната политика и жизненото  равнище, но отличната му подготовка като магистър и доктор му дава възможност да участва и в изследователска, научно-приложна и консултантска дейност по икономическа политика.

След закриването на НИИПП и създаването на Институт за социални и синдикални изследвания на КНСБ през юни 1990 г. Любен Томев продължава да работи в новия институт, основно в изследователския екип „Жизнено равнище”, но участва и в изследователска и консултантска дейност в областта на приватизацията, преструктурирането на икономиката, трудовия пазар, социалната политика-български и европейски измерения и индустриалните отношения. От 1996 г. е научен секретар на ИССИ, а от края на 1999 г. е избран за директор. През 2005 г.  специализира сравнителни индустриални отношения в Ръскин колидж, Оксфорд, Обединено кралство.

Под ръководството на Любен Томев институтът започна своята дейност като кореспондент на Европейската фондация за подобряване условията на живот и труд в Дъблин, която продължава и досега в партньорство с Балканския институт по труд и социална политика. ИССИ стана част от редица мрежи  изследвания на Европейския синдикален институт към ЕКП и желан партньор за редица проекти. Институтът е основател на мрежата на научни институти, работещи за синдикатите към Европейския синдикален институт.

От 1 юли заместник-директор на ИССИ е досегашният научен секретар Виолета Иванова. На нейното място като научен секретар застава изследователят Росица Макелова. Към екипа на института като изследователи се присъединяват и Вероника Азарова и Александрия Ангелова.