Пламен Димитров посети три предприятия в Стара Загора

Президентът на КНСБ Пламен Димитров посети на 19 юли три големи предприятия в Стара Загора от химическата, месопреработвателната и мебелната промишленост в рамките на кампанията “За повече демокрация на работното място”.

Кампанията се провежда от КНСБ и Европейската конфедерация на профсъюзите. Целта ѝ е представителите на работниците да бъдат информирани и консултирани, да провеждат навременни дискусии с ръководството на всички нива и да участват активно в процеса на вземане на решения на техните компании или организации, спазвайки правилата на ЕС и националните разпоредби.

Във фирма „ Ате Пласт” ООД, която е водещ производител на гъвкави полимерни фолиа и опаковки за индустрията, Пламен Димитров се срещна с управителя Мария Жекова и част от екипа ѝ. Тя отбеляза, че ковид кризата не се е отразила на производствения процес, защото работят основно с фирми от хранително-вкусовата промишленост. В момента предвиждат поредната голяма инвестиция в региона – нов завод, който ще се позиционира в Индустриална зона “Загоре”, като се предвижда и откриването на нови работни места. Отбелязан бе и проблемът с намирането на работна ръка, включително и от трети страни, където според нея все още има големи административни пречки. Като член на КРИБ, фирмата се интересува и от съдбата на комплекса “Марица Изток”, както и от предстоящите инвестиции, които се предвиждат за региона по линия на Плана за възстановяване и устойчивост. Пламен Димитров обърна внимание и на предстоящите проекти, съвместно с работодателските организации, които ще стартират от есента и които са насочени към подобряване на дигиталните умения на работниците и служителите. По представената кампания “За повече демокрация на работното място” от фирмата заявиха съгласие да изпратят свои представители на предстоящите обучения.

Президентът на КНСБ посети и месопреработвателната компания “КЕН” АД, утвърдена като водещ производител на малотрайни и трайни варено-пушени колбаси в България. Димитров се срещна с директора на фирмата Йонка Ранчева. Новият завод на “КЕН” АД е със застроена площ от 9 500 кв.м., разполага с високопроизводителни инсталации и модерни термични камери на тунелен принцип за основна термична обработка на месото. Като основен проблем отново беше отчетена липсата на качествена работна ръка. Въпреки че средната работна заплата за фирмата е доста по-висока от тази за региона, остава проблемът с намирането на нискоквалифицирани кадри. Бъдещето на комплекса “Марица Изток” пряко ще се отрази на дейността на фирмата, защото работещите са крайни потребители на продуктите, а също така засяга и работата на дистрибуторите им в този регион. Г-жа Ранчева сподели, че имат проблем с достъпа до евросредства по Програмата за развитие на селските райони – кандидатстват, но не получават одобрение като бенефициент поради административни изисквания и неуредици. От фирмата също изразиха готовност за участие в предстоящите обучения по кампанията за информиране и консултиране.

Третата фирма, в която бе проведена среща, е утвърденият производител на мебели “Мебели ИВВЕКС” ООД. Пламен Димитров се срещна със зам.-управителя г-н Мънчо Мънчев, посети Мебелен Център ИВВЕКС и завода за производство на мека мебел и матраци с търговската марка на фирмата. Г-н Мънчев сподели добри практики при набирането на персонал – регулярно се прави Ден на отворените врати, като заводът се посещава от малки до големи ученици, деца, семейства и социални групи. Като основен проблем отново бе посочена трудността с набирането на работна ръка – за съжаление в региона липсват професиите, които са необходими – шивачи, мебелисти, кроячи. Принудени са да поставят условие за възраст на кандидатите – търсят хора над 38-40 години, да имат нужното образование. Поставен бе и въпросът с качеството на образователната ни система, както и необходимостта от стимули за фирми като тяхната – при наемането на нова работна ръка, обучението ѝвъв фирмата да бъде за сметка на държавата. Фирмата изяви голямо желание за включване в предстоящото обучение по Информиране и консултиране, както и в други обучения, организирани от КНСБ.

В Стара Загора Пламен Димитров участва и в пресконференция, на която бе представена нова технология за улавяне на въглероден диоксид в ТЕЦ “Марица Изток-2” с цел намаляване на вредните емисии. Тя е разработена от проф. Жеко Ганев и неговия екип и гарантира  97% оползотворяване на въглеродния диоксид чрез физико-химично преобразуване до метан. “Държим държавата да помогне за изграждане на тази технология. Тя все още тя не е представена пред правителството. Дадено е писмо в ТЕЦ-2 с предложение за изграждане на пилотна инсталация, която да покаже, че има смисъл от тази технология и че тя работи, след което вече тя може да се направи на първия блок”, обясни кметът на града Живко Тодоров.

Пламен Димитров изрази надежда управляващите да чуят интересния и иновативен подход на проф. Ганчев и по най-бързия начин това да се оформи като проект, който да попадне за финансиране в Плана за възстановяване и устойчивост.