ФНСЗ настоява за спешно решение на проблемите в “Напоителни системи” ЕАД

Федерацията на независимите синдикати от земеделието и Браншовата структура в “Напоителни системи” ЕАД алармираха с писмо до служебния министър на земеделието Христо Бозуков и изпълнителната власт за необходимост от спешно решение на усложнената обстановка в дружеството. С него се призовава за осигуряване на нормални условия за работа и навременно изплащане на работните заплати на работещите в дружеството.
За нас, синдикатите, най-важният въпрос е навременното получаване на работните заплати, се посочва в писмото. Федерацията настоява до 30-то число на месец юли 2021 г. да се изплатят заплатите на всички служители и работници, от които повече от 1000 са членове на синдиката към КНСБ.
В случай, че не бъдат изпълнени исканията, синдикатите са готови да стартират процедура по Закона за уреждане на колективните трудови спорове с покана за подписване на споразумение за уреждане на споровете.