КНСБ в Благоевград връчи удостоверения за професионално обучение на 15 безработни лица

Регионалният съвет на КНСБ – Благоевград раздаде днес удостоверенията за професионално обучение на 15 безработни лица за специалност “Подпомагане на деца”, част от професия „Социален асистент“. Те бяха обучени по проекта на КНСБ „Нови умения и компетентности – за зелена и екологична България“, който е част от Националния план за действие по заетостта за 2021 г.

Проектът се изпълнява съвместно с Дирекции „Бюра по труда”. Основната му цел е подобряване достъпа до пазара на труда на безработни лица от рискови групи, както и повишаване пригодността и адаптивността им за последваща заетост.

Община Благоевград се ангажира да осигури субсидирана заетост за шестима от успешно завършилите обучението.

В региона през обучение по различни професии в рамките на проекта преминаха и 30 безработни лица в Петрич и 60 от Гоце Делчев.