Пламен Димитров се срещна с работници от “Столичен автотранспорт”

Президентът на КНСБ Пламен Димитров и председателят на Съюза на транспортните синдикати в България към КНСБ Екатерина Йорданова се срещнаха вчера с ръководството на “Столичен автотранспорт” ЕАД и със синдикални членове от трите автобусни предприятия към него “Земляне”, “Дружба” и “Малашевци”. Разговорите бяха част от кампанията на конфедерацията и ЕКП “За повече демокрация на работното място”.

Срещата с работниците бе открита от Екатерина Йорданова, която подчерта развитието и успехите на социалния диалог, доброто партньорство, довело до подобряване на условията на труд.  Припомнени бяха параметрите в Колективния трудов договор в дружеството, уреждащи по-добрите условия на труд от действащото законодателство и нормативна уредба.

Пламен Димитров представи пред работещите предизвикателствата пред страната в сферата на труда и направи анализ на политическата обстановка. Тема на разговор бе и Зелената сделка и отражението ѝ върху транспортния сектор, както в Европа, така и в България. Посочена бе необходимостта от политики и действия на държавата в най-кратки срокове.

Обсъдени бяха и темите, свързани с актуализацията на държавния бюджет, на пенсиите, предложенията на КНСБ за социално-икономическо развитие на страната през следващите 4 г. и по-конкретно визията на конфедерацията за данъчна реформа и ускорен ръст на доходите. Посочена бе и необходимостта от мерки за запазване на заетостта и повишаване на доходите при евентуална нова ковид вълна.

В разговора с работещите бе поставена цел да бъде продължено споразумението между синдикатите в дружеството и кмета на Столична община за поетапно увеличение на доходите на персонала и след 2022 година. Засегнати бяха темите за сумираното изчисляване на работното време и отчитането на извънредния труд на работещите. Специално внимание бе обърнато на сервизните работници в дружеството, за които КНСБ и СТСБ ще предприемат още по-категорични стъпки в исканията за увеличение на доходите им. За целта ще се настоява в следващото споразумение със Столичната община да има специални договорености и за техните длъжности.

След срещата с работещите Пламен Димитров и Екатерина Йорданова поставиха въпросите им пред ръководството на “Столичен автотранспорт” в лицето на директора на дружеството Слав Монов и Кирил Георгиев, директор на поделение “Малашевци”. Обсъдено бе и отражението на ковид кризата върху дружеството и необходимостта от финансово стабилизиране след трудната пандемична година.