Интервю с лидера на ФНСС влезе в книга на вестник “Строител”

Председателят на Федерация на независимите строителни синдикати инж. Цветелина Иванова и зам.-председателят Цветелина Бикарска бяха официални гости на представянето на книгата на вестник „Строител“ „Строител. Интервюта”. Поводът бе съпроводен с честване на 12-годишнината на вестника на 15 юли. На събитието присъстваха по-голямата част от героите, дали интервюта за вестника. В книгата са включени общо 74 интервюта след сериозен подбор от екипа, подготвил изданието.

За нашата федерация е чест и гордост, че едно от интервютата, включени в книгата, е на инж. Иванова, защото условията на труд, заплащането, бързото навлизане на дигитализацията и цифровизацията в строителството, липсата на кадри в сектора и предстоящата Зелена сделка и последствията от нея, както и нашето сътрудничество с Камара на строителите в България, са важни теми за строителния бранш и ние като социални партньори трябва да вървим в една посока и да търсим и правим най-доброто за нашите работници по строителните площадки, коментираха от ФНСС. В книгата е включено и интервю с великия Георги Карауланов, бивш председател на федерацията, легендарен в недалечното минало строител, за който професията бе призвание и живот.

Инж. Цветелина Иванова и Цветелина Бикарска поздравиха екипа и изказаха огромната си благодарност за професионалното сътрудничество и партньорство с Камара на строителите, за подкрепата, присъствието и приноса, който има вестникът за развитието на строителния бранш. „Продължавайте да сте Гласът на българския строител. Бихме искали да Ви пожелаем винаги да сте така задружни, щастливи и да постигате желаното. Човек е богат със своята цел, с това, което дава, а вие я имате, и ни давате много! Бъдете креативни, успешни и винаги в центъра на събитията, както и до сега. Желаем на целия екип и занапред творческо дръзновение, здраве, силен дух и свежи идеи! Защото както се казва “Само построеното и написано остава”, каза инж. Иванова.

Главният редактор и прокурист на вестник “Строител” Ренета Николова сподели: „Най-трудно беше да изберем точните интервюта. Защото за този период от 12 години те са над 1000, трябваше да извадим и подберем, да прегледаме онези, в които казаното е наистина ценно за бранша, показателно за периода, за съответната година. Така, след селекция, определихме само 74 интервюта“. В тяха са включени най-важните теми, те показват кога браншът е имал силни периоди, какви проблеми са стояли пред строителите. Откроява се един външен и по-глобален поглед на някои от гостите, развитието и перспективите, стоящи пред сектора и предстоящите хоризонти.