Настройка на имейл акаунт в Outlook (MS Office)

За да отворите настройките на вече добавен имейл акаунт в Outlook, кликнете на Файл (File), след това на Настройки на акаунти (1) (Account Settings) и от падащото меню изберете отново Настройки на акаунти… (2) (Account Settings)

На отворения прозорец Настройки на акаунти (Account Settings) натиснете Нов(New) и въведете Име и фамилия, имейл и парола. След това натиснете Следващ (Next)