Кампанията “За повече демокрация на работното място” се проведе в дружества от транспортния сектор в София

Президентът на КНСБ Пламен Димитров и председателят на Съюза на транспортните синдикати в България (СТСБ) Екатерина Йорданова се срещнаха днес със синдикални членове и с ръководството на “Летище София” и ДП “Ръководство на въздушното движение”. Разговорите са част от кампанията “За повече демокрация на работното място”, която КНСБ реализира съвместно с Европейската конфедерация на профсъюзите.

Срещата с членовете на СТСБ в “Летище София” ЕАД бе открита от Екатерина Йорданова. С нея и с президента на конфедерацията бяха обсъдени условията на труд на летището, запазването на работните места, параметрите на Колективния трудов договор.

След дискусията Димитров и Йорданова разговаряха с ръководството на “Соф Кънект” АД , оператор на летището, в лицето на Хесус Пинто, главен изпълнителен директор и председател на управителния съвет, Джоузеф Нейдър, заместник-изпълнителен директор, д-р Хенинг Пфистерер, главен оперативен директор и член на УС и Кристиян Стошек, изпълнителен директор “Наземно обслужване” и главен директор “Трансформация”.

Двете страни се обединиха около идеята, че с взаимни усилия и конструктивен диалог ще бъде преодоляна моментната криза както в национален, така и в международен план.

Акцент бе поставен върху работещите на летището, запазването на работните места, увеличаване на доходите и инвестициите в персонала, както и преговорите за нов колективен трудов договор, които ще започнат тази есен.

Двете страни дадоха заявка за устойчив социален диалог в дух на партньорство и разбирателство. От “Соф Кънект” АД увериха, че всички процеси, които ще стартират, ще бъдат прозрачни, открити и съгласувани със синдикатите.

Обсъдени бяха плановете за развитие на летището. Пламен Димитров посочи предизвикателствата пред страната в социално-икономически план и предложенията на конфедерацията, залегнали в меморандума за развитието на страната през следващите 4 години. Обсъдена бе и мярката за подкрепа на заетостта “60/40” и възможностите на летището да се възползва от нея. Димитров представи предложенията на КНСБ за промяна на мярката в “75 на 100”.

В Държавното предприятие “Ръководство на въздушното движение” сред обсъдените теми бе и дигиталната трансформация и предизвикателствата, пред които е изправен секторът.

На 26 юли Пламен Димитров и Екатерина Йорданова проведоха среща по кампанията “За повече демокрация на работното място” и със синдикални членове и с ръководството на Центъра за градска мобилност и “Метрополитен София”.

Обсъдени бяха параметрите на Споразумението между синдикатите и кмета на Столична община за поетапно увеличение на доходите на персонала и възможностите за продължаването му и след 2022 година.

Направен бе анализ на загубите за дружествата, възникнали заради ковид кризата, на дейностите на КНСБ през годините за увеличаване на доходите на персонала. Обсъдени бяха предстоящите кампании на КНСБ и СТСБ и политиките на синдикатите относно настояването им за ратифициране на Конвенция 190 на МОТ, която е от изключително значение за служителите в Центъра за градска мобилност.

Пламен Димитров акцентира върху Зелената сделка, новите технологични решения, пред които е изправена общината и възможностите за финансиране на процесите по трансформация.

Работещите в Центъра за градска мобилност и “Метрополитен” поставиха въпроси за здравословните и безопасни условия на труд, организацията на труда, предвид липсата на кадри. Повдигнатите от синдикалните членове теми бяха поставени пред ръководствата на дружествата, които поеха ангажимент за разрешаването им.

Кампанията “За повече демокрация на работното място” цели представителите на работниците да бъдат информирани и консултирани, да провеждат навременни дискусии с ръководството на всички нива и да участват активно в процеса на вземане на решения на техните компании или организации, спазвайки правилата на ЕС и националните разпоредби. Демокрация на работното място означава демократично участие на работниците и служителите в контрола на работно им място. Това е основополагащ европейски принцип.