КНСБ във Варна връчи удостоверения за обучение на 39 безработни лица

Регионалният съвет на КНСБ – Варна раздаде удостоверения за професионално обучение на 30 безработни лица от общините Суворово и Долни чифлик за специалност “Екология и опазване на околната среда”, част от професия “Еколог”. Връчени бяха и удостоверения за професионално обучение на още 9 безработни лица от община Долни чифлик за специалност “Помощник-възпитател в отглеждането и възпитаването на деца”, част от професия „Помощник-възпитател“.

Те бяха обучени по проекта на КНСБ „Нови умения и компетентности – за зелена и екологична България“, който е част от Националния план за действие по заетостта за 2021 г.